สำหรับเพื่อน ๆ ที่กำลังเผชิญอยู่ในสถานการณ์ กรณีนายจ้างไม่ให้มาทำงานเนื่องจากสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ให้กักตัว 14 วัน และเนื่องจากกรณีหน่วยงานภาครัฐมีคำสั่งให้หยุดกิจการชั่วคราว ทำให้เพื่อนๆ หลายคนได้รับผลกระทบไม่สามารถทำงานได้และไม่ได้รับค่าจ้าง ด้วยมาตรการช่วยเหลือที่ออกมามากมาย และเกรงว่าเพื่อนๆ หลายคนจะสับสน

aomMONEY NEWS เลยขออัพเดตให้เพื่อนๆ ทราบกันอีกครั้งว่า สำหรับคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 รับเงินชดเชยได้ที่ช่องทางเว็บไซต์ "ประกันสังคม" เท่านั้นนะครับ

รายละเอียดดังนี้ 

สำหรับลูกจ้างเพื่อรับเงินชดเชย จากกรณีโควิด-19

กรณีว่างงาน สำหรับผู้ประกันตน (ไม่ต้องขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน) 

ลงทะเบียนที่ https://www.sso.go.th/eform_news/sso-covid19-benefit1.html

คำแนะนำจาก aomMONEY

  • เป็นสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเฉพาะผู้ประกันตนมาตรา 33 เท่านั้น โดย นิยามของ “ผู้ประกันตน มาตรา 33 คือ ลูกจ้างผู้ทำงานให้กับนายจ้างที่อยู่ในสถานประกอบการ หรือพนักงานเอกชน”
  • เพื่อน ๆ ควรใส่ Email ในช่องตอบกลับด้วยนะครับ เพราะทางสำนักงานประกันสังคม จะส่ง Email ยืนยันการได้รับคำร้องให้ในภายหลัง
  • ในกรณีที่เพื่อนๆ หยุดงานเนื่องจากหน่วยงานภาครัฐ/นายจ้างสั่งปิดกิจการชั่วคราว หรือหยุดเนื่องจากต้องกักตัวอันเกิดจากโรคระบาด ทางสำนักงานประกันสังคมจะต้องรอเอกสารยืนยันจากนายจ้างเพื่อยืนยันความถูกต้องด้วยนะครับ จึงอาจจะส่งผลให้ การส่งเงินให้ผู้ประกันตน ล่าช้าได้
  • การสมัครสมาชิกเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th มิใช่การลงทะเบียนมาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3) เดือน

สำหรับนายจ้าง เพื่อยืนยันการหยุดงานของลูกจ้าง จากกรณีโควิด-19

เมื่อนายจ้างยืนยันการหยุดงาน ลูกจ้างของท่านจะได้รับเงินชดเชยกรณีว่างงานอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยลงทะเบียนที่ https://www.sso.go.th/eform_news/sso-covid19-benefit3.html

สำหรับผู้ประกันตนที่ถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงานซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ต้องลงทะเบียนเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานและรายงานตัวผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเดือนละ 1 ครั้ง ได้ที่เว็บไซต์กรมการจัดหางาน เพียงใช้เลขบัตรประชาชนในการเข้าสู่ระบบ ทางเว็บไซต์ http://empui.doe.go.th/auth/index

  1.  เมื่อเพื่อนๆ กรอกข้อมูลจากบัตรประชาชน พร้อมกรอกเลขหลังบัตรประชาชน (laser Code) ที่เว็บไซต์กรมการจัดหางาน แล้วจะได้รหัสผ่านเพื่อใช้งานระบบฯ 
  2. เมื่อลงทะเบียนเข้าสู่ระบบเสร็จสิ้นแล้ว ให้ยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (สปส.2-01/7) e-form บนเว็บไซต์ www.sso.go.th

หากมีคำถามหรืออยากสอบถามเพิ่มเติม บ.ก.แนะนำให้ไปที่ให้เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ 

  • เว็บไซต์สำนักงาน "ประกันสังคม" www.sso.go.th
  • ผ่านช่องทาง e-mail : info@sso1506.com
  • Web board. Live chat และทาง Facebook ของสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน Facebook.com/ssofanpage
  •  หรือโทร 1506 (ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง)

ขอบคุณครับ

บ.ก.aomMONEY


ติดตามความรู้เรื่องการเงินการลงทุนจาก aomMONEY

Website : www.aomMONEY.com

Youtube : https://www.youtube.com/AommoneyTH

กลุ่มกองทุนไหนดี : https://www.facebook.com/groups/SelectedFund/


ขอบคุณข้อมูลจาก

https://empui.doe.go.th/auth/index

https://www.sso.go.th/wpr/

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/873262

https://bit.ly/3bOELKZ