เชื่อไหมว่า มนุษย์เงินเดือนมีเงินล้านอยู่ในมือตั้งแต่เริ่มทำงาน!!

 

หลายคนที่ไม่ชอบหยอดกระปุกออมสินหรือคิดว่าชาตินี้ตนเองจะออมเงินไม่ได้ เรามีทางออกให้แล้วนะจ๊ะ นั่นคือ การเพิ่มเงินออมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ!!

 

? ลูกจ้างจ่ายเงินเข้ากองทุน เรียกว่า “เงินสะสม” ตามรูปจะเป็นสีเหลือง(ฝั่งซ้าย)

? นายจ่างจ่ายเงินเข้ากองทุน เรียกว่า “เงินสมทบ” ตามรูปจะเป็นสีส้ม(ฝั่งขวา)

 

สร้าง 1 ล้านแรกกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

หมายเหตุ : ผลตอบแทนเฉลี่ยนี้คิดจากการลงทุนย้อนหลัง 10 ปี ไม่ใช่เครื่องยืนยันผลการดำเนินงานของกองทุนในอนาคต

 

มนุษย์เงินเดือนจะถูกหักเงินเข้ากองทุกสำรองเลี้ยงชีพทุกเดือนเป็นเงิน 2-15% ของรายได้ แล้วนายจ้างจะจ่ายสมทบให้ โดยจะแบ่งการจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบเป็น  3 รูปแบบ คือ

 

  1. นายจ้างจ่าย = ลูกจ้าง
  2. นายจ้างจ่าย > ลูกจ้าง
  3. การจ่ายเงินตามอายุงานหรือายุสมาชิก

 

บางบริษัทลูกจ้างสามารถเลือกได้ว่าจะเก็บเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีความเสี่ยงต่ำ กลางหรือสูง (ถ้าอยากรู้ว่าที่บริษัทของเรามีให้เลือกแบบนี้หรือไม่ก็ต้องไปสอบถามกับ HR นะจ๊ะ) เมื่อลูกจ้างจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนฯแล้ว จะได้รับผลแทนตามพอร์ตลงทุนที่เลือก โดยพอร์ตลงทุนที่ความเสี่ยงต่ำ ผลตอบแทนก็ต่ำ ส่วนพอร์ตที่ความเสี่ยงสูง ผลตอบแทนจะสูง

 

ข่าวดี!! ตอนนี้ลูกจ้างจ่ายเงินสะสมได้มากกว่านายจ้างจ่ายสมทบ

 

ข้อมูลตามนี้นะจ๊ะ

 

 

สาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เปิด ให้ลูกจ้างจ่ายเงินสะสมในอัตราสูงกว่านายจ้างจ่ายเงินสมทบได้ แต่ต้องเป็นไปตามอัตราที่กำหนดในข้อบังคับกองทุน โดยต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 2 และไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าจ้าง หากกองทุนใดประสงค์ที่จะให้ลูกจ้างจ่ายเงินสะสมได้มากกว่าเงินสมทบ คณะกรรมการต้องแก้ไขข้อบังคับกองทุนเพื่อให้รองรับในเรื่องดังกล่าว (แก้ไขเพิ่มเติมวรรค 1 ของมาตรา 10)

http://www.thaipvd.com/content_th.php?content_id=00432

 

วิธีสร้าง 1 ล้านแรกกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 

เริ่มต้นจากรู้จักคำว่า “มูลค่าของเงินตามเวลา” กันก่อนนะจ๊ะ เพราะค่าของเงินแต่ละช่วงเวลานั้นไม่เท่ากัน ให้นึกถึงว่าอดีตที่ข้าวจานละ 15 บาท ตอนนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปกลายเป็นข้าวจานละ 30-50 บาท ทำให้ปัจจุบันเงิน 100 บาท ซื้อข้าวได้จำนวนที่น้อยลง นี่จึงเป็นที่มาที่คนบอกว่ามูลค่าของเงินลดลง เพราะถูกเงินเฟ้อกัดกิน (เฮ้อ... แล้วตอนเราเกษียณข้าวจะจานละเท่าไหร่กัน)

 

การคำนวณมูลค่าของเงินในอนาคตนั้นจะใช้เครื่องคิดเลขเฉพาะ นั่นคือ เครื่องคิดเลขทางการเงินหรือคำนวณทาง Excel ก็ได้ แต่ถ้าใครไม่ถนัดใช้เครื่องคิดเลขทางการเงิน ขอแนะนำให้ โหลดแอพเครื่องคิดเลขทางการเงินมาใช้นะจ๊ะ ใช้ง่ายและคำตอบออกมาเหมือนกันเด๊ะๆ แล้วก็ฟรี!!

 

สร้าง 1 ล้านแรกกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 

เปิดมาหน้าแรกก็เจอหน้านี้ แล้วเข้าไปที่การคำนวณอันแรก “TVM Calculator” ย่อมาจากคำว่า “Time Value of Money” หรือ มูลค่าเงินตามเวลานั่นเองจ้า

 

สร้าง 1 ล้านแรกกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 

กดเข้ามาแล้วจะเป็นหน้าที่เราจะใช้งานกัน

 

สร้าง 1 ล้านแรกกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 

ความหมายของแต่ละช่อง

  • Present Value (PV) คือ มูลค่าเงินในปัจจุบัน
  • Payment (PMT) คือ เงินรายงวด
  • Future Value (FV) คือ มูลค่าเงินในอนาคต
  • Annual Rate (Rate) คือ อัตราผลตอบแทน
  • Periods คือ ระยะเวลา (เดือน,ปี)
  • Compounding คือ การทบต้น (ทุกวัน,ทุกเดือน ,ทุกปี)
  • Mode คือ การคำนวนปลายงวดใช้ End และการคำนวณต้นงวดใช้ Beginning

 

เราเรียนรู้เบื้องต้นให้พอคำนวณได้นะจ๊ะ ตอนนี้เราก็เริ่มการคำนวณกันเลย จากตัวอย่างโจทย์นี้ เริ่มออมตอนอายุ 22 ปีเกษียณอายุ 60 ปี (เวลา 456 เดือน) ออมเงินเดือนละ 1,000 บาท ผลตอบแทน 6% เงินสะสม ณ อายุ 60 จะเป็นเท่าไหร่?

 

ใส่ตัวเลขตามนี้แล้วกดปุ่ม FV

 

สร้าง 1 ล้านแรกกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สร้าง 1 ล้านแรกกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 

เราทดลองเปลี่ยนให้ออมช้าลงจากอายุ 22 ปีมาเป็นอายุ 30 ปี จะเห็นว่าการออมช้านั้นจะทำให้ได้ รับเงินน้อยลง เงินหายไปถึง 739,744.13 บาท -_-!!

 

สร้าง 1 ล้านแรกกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สร้าง 1 ล้านแรกกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 

จากตารางช่องขวามือที่เขียนว่าถ้าต้องการใช้เงินหลังเกษียณตั้งแต่อายุ 60 - 80 ปี เดือนละ 10,000 บาท ก็จะต้องเก็บเงินให้ได้ประมาณ 1,807,617 บาท ถ้าเราออมเงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตั้งแต่เริ่มทำงานจนกระทั่งเกษียณ จะทำให้ได้รับเงินใกล้เคียงกับจำนวนเงินที่เราต้องการใช้หลังเกษียณเดือนละ 10,000 บาท (กรอบสีแดง)

 

ความจริงแล้วเราจะได้รับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมากกว่านั้น เพราะการคำนวณนี้ไม่ได้รวมการเพิ่มขึ้นของรายได้ สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี และการจ่ายสมทบของนายจ้าง (เช่น ทำงานมาเกิน 3 ปีบริษัทจ่ายสมทบให้ 100% ซึ่งเราจะได้รับเงิน 1,744,259.17 x 2 = 3,488,518.34 บาท!!)

 

สรุปว่า...

 

หากเราเพิ่มเงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้มากกว่าเดิมก็จะทำให้เรามีเงินไว้ใช้ในช่วงเกษียณมากขึ้น ซึ่งเป็นวิธีการออมเงินของมนุษย์เงินเดือนที่ง่ายมาก เพราะเราจะถูกตัดไปออมตั้งแต่วันที่เงินเดือนออก ซึ่งเป็นการสร้างวินัยการออมแบบอัตโนมัติและสม่ำเสมอ ส่วนเราก็ใช้เงินที่เหลือในบัญชีเท่านั้น ^_^