สวัสดิการจากรัฐบาลหรือสินเชื่อต่างๆเป็นสิ่งที่ภาครัฐจัดสรรมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนในทุกๆด้าน มีอีกหลายอย่างที่ยังไม่เคยรู้มีอะไรบ้างมาดู 

สารพัดถุงกู้ชีพ คนจน ของขวัญจากรัฐบาล