ถึงจะเป็นเทรดเดอร์ที่เล่นหุ้นเทคนิคแต่ว่าพ่อลูกอ่อนก็ต้องมีการจัดสรรสัดส่วนของออมเงินเพื่อใช้สำหรับเป็นอนาคตให้กับลูกน้อยกลอยใจเหมือนกันครับ 

วิธีการออมของผมคือ

เมื่อได้รับเงินเดือนหรือโบนัสจะหักเงินส่วนที่จะต้องออมออกมาเข้าบัญชีต่างหากทันที แล้วค่อยนำเงินที่เหลือไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ที่ทำแบบนี้เพราะพ่อลูกอ่อนเป็นคนใช้เงินเก่งถ้ามีเงินสดอยู่กับมือจะใช้จ่ายอย่างมือเติบจึงต้องหักดิบตัวเองด้วยวิธีนี้ นอกจากนั้นส่วนที่เอาไปลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนเพิ่มก็จะไม่นำเงินส่วนนั้นมาใช้จ่าย แต่จะสมทบเป็นทุนเพื่อลงทุนต่อเนื่อง

ช่วงวัยรุ่นก่อนแต่งงานพอร์ทของพ่อลูกอ่อนค่อนข้าง Aggressive มากครับ เงินออมส่วนใหญ่เอาไปลงทุนในหุ้นและอนุพันธ์เกือบทั้งหมด  โดยเป็นการเก็งกำไรล้วนๆครับ ไม่ได้ทำ DCA หรือซื้อหุ้นเพื่อการลงทุนระยะยาว   

หลังจากแต่งงาน

เป็นช่วงที่อายุมากขึ้น และ เงินเดือนที่ได้ก็มากขึ้น เงินออมที่มีเพิ่มขึ้นก็ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ไปลงทุนในสินทรัพย์อื่นเพื่อกระจายความเสี่ยงมากขึ้นโดยการนำเงินออมที่มีไปซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นเรือนหอโดยซื้อเงินสดเพราะไม่อยากมีภาระในการผ่อนและจ่ายดอกเบี้ย เริ่มซื้อกองทุน LTF และ RMF และประกันชีวิต เพื่อลดภาษี ลดสัดส่วนของพอร์ทที่เป็นการเก็งกำไรให้ลดลง และมีการซื้อหุ้นเพื่อลงทุนระยะยาว

โดยสัดส่วน อยู่ที่ 

อสังหาริมทรัพย์ 45%
หุ้นเก็งกำไร 30 %
หุ้นลงทุน 10 %
กองทุน LTF(หุ้นระยะยาว) 5%
RMF(เป็นกองทุนตราสารหนี้ทั้งหมด) 5%
ประกันชีวิต 5%

พอเริ่มมีพยานรักตัวน้อยๆ พอร์ทก็ค่อนข้างโตขึ้น ก็เริ่มมีการลงทุนที่ หลากหลายและลดความเสี่ยงมากขึ้น โดยลดในส่วนของหุ้นเก็งกำไรลง และมีการเพิ่มกองทุนอสังหาริมทรัพย์ และแอบเก็บทองคำไว้นิดนึงเผื่ออนาคตลูกน้อยๆจะได้เอาไว้หมั้นสาว 

โดยสัดส่วนของพอร์ทปัจจุบัน
อสังหาริมทรัพย์ 35%
กองทุนอสังหาริมทรัพย์ 20%
หุ้นระยะยาว 10%
หุ้นเก็งกำไร 18%
กองทุน LTF(หุ้นระยะยาว)
5% RMF(เป็นกองทุนตราสารหนี้ทั้งหมด) 5%
ประกันชีวิต 5% ทองคำ 2%