GDP ไตรมาส 2 ของปี 2561 และ แนวโน้มออกมาแล้วครับ มาดูกันว่าเป็นอย่างไร

H1/2561 GDP 4.8 ของปีที่แล้ว 4.2

Q2/2561 GDP 4.6 ของปีที่แล้ว 3.9

ดูตัวเลขดี แต่ทำไมรู้สึกเศรษฐกิจไม่กระเตื้องเลย 5555 ตัวเลขทุกอย่างขยายตัวต่อเนื่อง มาดูรายละเอียดในแต่ละเรื่องกัน

1. การบริโภค

พวกสินค้าคงทุนหรืออะไรที่ใช้นานๆ มีการเติบโตเยอะสุด พวกเสื้อผ้าที่กึ่งคงทนและสินค้าทั่วไปของกินขยายน้อยกว่า แต่ก็ขยายนะ ถ้าเทียบให้เห็นภาพคือพวกสินค้าแบบรถยนต์คนซื้อมากขึ้น พวกเสื้อผ้าคนก็ซื้อมากรองลงมา แต่พวกของกินของใช้ทั่วไปอาจจะไม่ได้ขยายตัวมาก โดยส่วนตัวผมเข้าใจว่าตัวเลขนี้มันกำลังบอกว่าคนกล้าใช้เงินมากยิ่งขึ้น ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคก็ตามมา

2. การลงทุนภาคเอกชน

ภาพรวมการลงทุนเพิ่มขึ้น ในหมวดเครื่องจักรและการก่อสร้าง การอนุมัติ BOI ก็เพิ่มขึ้น ทั้งเอกชนและการลงทุนภาครัฐ

3. การใช้จ่ายของรัฐบาลไทย

ขยายตัวจากการเบิกจ่ายทั้งหลาย การซื้อสินค้าและบริการ จ่ายเงินเดือน

4. การนำเข้าส่งออก

ส่งออกขยายตัว ทั้งในแง่ของปริมาณและราคา ขยายทุกตลาดเลย สหรัฐ อียู จีน ญี่ปุ่น อาเซียน ออสเตรเลีย อุตสาหกรรมที่ขยายตัวเยอะก็พวก ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ รองลงมาจะเป็นคอมพิวเตอร์ กลุ่มรถยนต์และชิ้นส่วนทั้งหลาย สินค้าเกษตรก็มีการขยายตัวพวก ผลิตภัณฑ์ยาง ข้าว มันสำปะหลัง ส่วนพวกที่หดตัวก็จะเป็น ยาง น้ำตาล กุ้ง ปู กั้ง ล็อฟเตอร์ (ได้เวลาไปกินช่วยชาติแล้วสินะ 555)

..

ส่วนในแง่อุตสาหกรรมต่างๆก็พบว่ามีการขยายตัว โดยเฉพาะพวกท่องเที่ยวเนี่ยมีนักท่องเที่ยว จีน อินเดีย มาเลเซียมากันเยอะ อัตราเข้าพักเฉลี่ยตามโรงแรมก็เพิ่มขึ้น สินค้าพวกอุตสาหกรรมที่โตก็จะเป็นพวก คอมพิวเตอร์ รถยนต์และชิ้นส่วนซึ่งไปเพิ่มการเติบโตในเรื่องการซ่อมแซมด้วย ก่อสร้างมีการขยายตัวบ้างจากภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ ถ้าเทียบกับกลุ่มอาเซียน ไทยเราก็ขยายตัวน้อยกว่า อินโด มาเลย์ ฟิลลิปปินส์ เวียดนาม GDP


ถ้าดูสรุปโดยรวมแล้ว

ปัจจัยการเติบโตมาจาก :  คนกล้าใช้เงินมากขึ้น มีนักท่องเที่ยวเข้ามาและส่งออกมากขึ้น


ความเสี่ยงและข้อจำกัด : สถานการณ์น้ำท่วม ฐานการขยายตัวในอุตสาหกรรมต่างๆเริ่มใหญ่แล้ว รวมถึงต้องระวังเรื่องการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของอเมริกาและกำแพงภาษีที่เขากำลังเล่นกันอยู่ระหว่างจีนกับอเมริกา มาตรการพวกนี้กระทบเราอยู่แล้ว

สิ่งที่เขาจะทำต่อก็คือการสนับสนุนการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจ การลงทุนของรัฐ การสร้างความเข็มแข็งให้กับ SMEs และเกษตกร การเตรียมพร้อมด้านกำลังคนและแรงงาน

ข้อมูลจาก สภาพัฒน์ www.nesdb.go.th