ความคิดลบ นอกจากจะไม่สบายใจแล้ว ยังเสี่ยงสมองเสื่อมไม่รู้ตัว ยิ่งคิดลบยิ่งส่งผลแย่ เราต้องคิดบวกเข้าไว้นะคะหยุดคิดลบ!! ก่อนเป็นสมองเสื่อม