หรือสันติภาพจะเกิดขึ้นจริง? ทรัมป์-คิม จับมือปรองดองที่สิงคโปร์

หรือสันติภาพจะเกิดขึ้นจริง? ทรัมป์-คิม จับมือปรองดองที่สิงคโปร์

2ผู้นำของโลกสหรัฐอเมริกาและเกาหลีเหนือ เข้าร่วมประชุมลงนามข้อตกลง 4 หัวข้อหลักในการประชุมครั้งประวัติศาสตร์ที่โลกจับตามอง ณ ประเทศสิงคโปร์

ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดและทัศนคติกัน ในเรื่องเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น และความยั่งยืนมั้งคั่งที่จะเกิดขึ้นกับทั้งสองประเทศ โดย 4 หัวข้อนั้นประกอบไปด้วย

1.สหรัฐและเกาหลีเหนือให้คำมั่นว่าจะสร้างความสัมพันธ์ใหม่ตามความปรารถนาของประชาชนทั้ง 2 ประเทศเพื่อสันติภาพ และความรุ่งเรือง

2.สหรัฐและเกาหลีเหนือจะร่วมกันสร้างระบอบสันติที่ยั่งยืนและมั่นคงบนคาบสมุทรเกาหลี

3.ยืนยันตามปฏิญญาปันมุมจอมวันที่ 27 เม.ย. 2561 เกาหลีเหนือให้คำมั่นว่าจะเดินหน้าปลดนิวเคลียร์คาบสมุทรเกาหลีอย่างสมบูรณ์

4.สหรัฐและเกาหลีเหนือให้คำมั่นว่าจะค้นหาร่างเชลยสงครามและหรือทหารที่สูญหายขณะปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งเร่งส่งคืนร่างที่พบแล้ว

โดยในตอนสุดท้ายทั้งสองผู้นำ จะรีบดำเนินการตามข้อตกลงให้เร็วที่สุด เพื่อประชาชนของทั้งสองประเทศ