หุ้นกู้ CPALL เปิดจองถึง 29 พ.ย. 2559 นี้ รู้ยัง?

 

สวัสดีครับ วันนี้พี่ต้าร์กลับมาแล้วกับบทความ Review ของตราสารหนี้ตัวหนึ่งที่กำลังจะปิดให้จองในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 นี้ นั่นก็คือ หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนของ CPALL โดยจัดจำหน่ายกับทางธนาคารไทยพาณิชย์ เขาจะระดมทุนเพื่อไปชำระหนี้หุ้นกู้ที่มีอยู่และนำไปเป็นทุนหมุนเวียนในบริษัท หลายคนก็แอบสงสัยว่าหากลงทุนกับหุ้นกู้ดังกล่าวแล้วจะมีสิทธิ ความเสี่ยงและผลตอบแทนอย่างไร ผมได้ List เป็นข้อๆไว้ มาดูกันนะครับ

 

  1. ประเภทหุ้นกู้และสิทธิที่ในการรับขำระหนี้

ในการลงทุนในหุ้นกู้นั้นเราจะมีสถานะเป็นเจ้าหนี้กิจการ เหมือนกับการให้คนอื่นยืมเงินแล้วคืนเงินต้นและดอกเบี้ยนะครับ แต่หุ้นกู้ตัวนี้เป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ลำดับในการมีสิทธิรับชำระหนี้จะอยู่ที่หลังหุ้นกู้ทั่วไปและหุ้นกู้ด้อยสิทธิ นั่นหมายความว่าความเสี่ยงก็จะสูงกว่าหุ้นกู้ทั่วไปนะครับ แต่อย่างไรก็ตามความเสี่ยงของการเป็นเจ้าหนี้ก็ยังน้อยกว่าการเป็นผู้ถือหุ้นอยู่แล้วครับ

 

  1. อันดับความเสี่ยง

แน่นอนว่าความเสี่ยงยอมมาพร้อมกับผลตอบแทนเสมอ ซึ่งเวลาที่เราจะดูนั้นจะมองอยู่ 2 มุมครับ ได้แก่

  • ความน่าเชื่อถือของตัวบริษัท ซึ่งใครๆก็ทราบดีอยู่แล้วว่า CPALL เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ มีทรัพย์สินและอัตราการสร้างผลกำไรที่สูง จึงทำให้ความน่าเชื่อถือของการชำระหนี้นั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดี อันดับความน่าเชื่อถือในปัจจุบันอยู่ที่ A
  • ความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนี้ อันดับความเสี่ยงนั้นถูกจัดไว้ที่ BBB(tha) จากการจัดอันดับของ บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จากัด เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559 ซึ่งถ้าใครเคยศึกษาเรื่องกองทุนรวมอยู่ อันดับความเสี่ยงของตราสารหนี้ที่มีลักษณะคล้ายทุนตัวนี้ จะเท่ากับความเสี่ยงของกองทุนรวมระดับ 5 ซึ่งเป็นกองทุนรวมผสมครับ

 

  1. ผลตอบแทนในการลงทุน

หุ้นกู้นั้นจะมีการให้ผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ยนะครับ เหมือนกับเวลาที่เราให้ใครยืมเงินนั่นล่ะ เขาจะต้องจ่ายดอกเบี้ยพร้อมคืนเงินต้นให้กับเรา ผลตอบแทนของหุ้นกู้ตัวนี้อยู่ที่ 5% ต่อปี ใน 5 ปีแรก ในส่วนปีต่อไปนั้นจะมีการคำนวณโดยใช้

อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี + ส่วนเพิ่มจากอัตราอ้างอิงเพื่อชดเชยความเสี่ยง + ส่วนเพิ่มในแต่ละปี

ปัจจุบันนี้ ส่วนเพิ่มจากอัตราอ้างอิงเพื่อชดเชยความเสี่ยงอยู่ที่ 3.13% และส่วนเพิ่มในแต่ละปีนั้นจะมีการปรับขึ้นเรื่อยๆ ดังนี้

  • ในปีที่ 6 - 10 อยู่ที่ 0.5%
  • ในปีที่ 11-50 อยู่ที่ 1%
  • ในปีที่ 51 เป็นต้นไป อยู่ที่ 2%

การจ่ายดอกเบี้ยจะจ่ายทุกวันที่ 30 พฤษภาคม และ 30 พฤศจิกายน แต่ก็มีเงื่อนไขอยู่ในครับว่า ทางบริษัทมีสิทธิในการเลื่อนการชำระดอกเบี้ยได้นะครับ ซึ่งถ้าบริษัทตัดสินใจเลื่อนไปเรื่อยๆ ก็ย่อมมีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือต่อผู้ถือหุ้น CPALL ด้วยเช่นกัน เพราะตามข้อกำหนดแล้วหากไม่ชำระดอกเบี้ยก็ห้ามจ่ายเงินปันผลครับ ซึ่งที่ผ่านมา CPALL มีการจ่ายเงินปันผลมาทุกปีโดยตลอดครับ

 

  1. การไถ่ถอนหุ้นกู้ของบริษัท

อายุตราสารนี้ไม่มี แต่บริษัทมีข้อกำหนดว่าเขาจะไถ่ถอนได้เมื่อไหร่ด้วยนะครับ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาความเหมาะสมของทางบริษัท โดยเบื้องต้นนั้นการกำหนดไว้ การไถ่ถอนจะทำได้ต้องครบกำหนด 5 ปีแรกก่อน ซึ่งคือวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 และมีข้อกำหนดอื่นๆที่เป็นประโยชน์ทางภาษี การเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือ หรือมีการเปลี่ยนแปลงในหลักการทางบัญชีที่ทำให้บริษัทจำเป็นจะต้องไถ่ถอนครับ

 

จะเห็นได้ว่าจากข้อมูลทั้งหมดนั้น ผู้ที่สนใจจะลงทุนในหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ของทาง CPALL นั้น จะต้องเป็นนักลงทุนระยะยาว ถือครองตราสารได้อย่างน้อย 5 ปี สามารถรับความเสี่ยงได้ในระดับปานกลาง

หากท่านใดสนใจก็ไปจองซื้อได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ในวันที่ 24-25 และ 28-29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ครับ การจองซื้อเริ่มที่ 100,000 บาทและเพิ่มสูงกว่านี้ได้ด้วยการ คูณหลัก 100,000 บาท เช่น 200,000 บาท 300,000 บาท 400,000 บาทนะครับ ก่อนซื้ออย่าลืมศึกษาเพิ่มเติมก่อนการตัดสินใจลงทุนครับ

บทความนี้เป็น Advertorial