อยากออมทองแต่กลัวหาย กองทุนรวมทองคำคือคำตอบ

 

ทุกคนคงเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่า "มีเงินเขานับเป็นน้อง มีทองเขานับเป็นพี่" ซึ่งเป็นคำพูดติดปากของคนไทยที่บอกค่านิยมอย่างดีเลยว่าทองคำถือเป็นอีกทรัพย์สินที่นิยมสำหรับคนไทย

"ทองคำ" ถือเป็นอีกสินทรัพย์ในการลงทุน เพราะถึงแม้ว่าทองคำจะไม่สร้างกระแสเงินสดเหมือนหุ้นที่ให้ปันผล หรือเงินฝากที่ให้ดอกเบี้ย แต่ทองคำก็เป็นอีกสินทรัพย์ที่ใช้กระจายความเสี่ยงได้เป็นอย่างดี เพราะทองคำนั้นมีค่าในตัวเองและไม่ขึ้นตรงกับประเทศใดเป็นพิเศษ ทองคำจึงเหมาะกับการสะสมในช่วงที่ตลาดเงินผันผวน หรือภาวะของโลกไม่เป็นปรกติ เช่น ภาวะสงคราม ภาวะเงินฝืดอย่างรุนแรง

ทองคำได้ชื่อว่าเป็น safe heaven หรือสินทรัพย์ปลอดภัยนั่นเอง

การสะสมทองคำหรือออมทองคำเป็นอีกค่านิยมหนึ่งที่นิยมมากสำหรับคนไทย เพราะนอกจากทองสามารถใช้เป็นเครื่องประดับได้แล้ว มูลค่าของทองคำก็ไม่ถูกกัดกินโดยเงินเฟ้อ เหมือนกับเงินสดอีกด้วย ซึ่งถึงแม้ว่าทองคำจะจัดเป็นสินค้าโภคภัณฑ์อย่างหนึ่ง แต่ในระยะยาว ทองคำก็น่าจะมีมูลค่าสูงขึ้นไปเรื่อยๆ ตามเงินเฟ้อ

ปัญหาใหญ่ที่สุดของการออมทองคำคือ "กลัวหาย"

โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่สะสมไว้ในปริมาณที่มากระดับหนึ่ง การเก็บรักษาจะถือเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะทองคำไม่ใช่เงินฝากธนาคาร ถ้าหายก็คือจบ ไม่เหมือนสมุดเงินฝากที่ยังแจ้งความขอทำเล่มใหม่ได้

กองทุนรวมทองคำคือคำตอบ เพราะกองทุนรวมทองคำคือการนำเงินไปให้ผู้จัดการกองทุนลงทุนในทองคำอีกทีหนึ่ง มูลค่าของกองทุนรวมที่เราออมก็จะมีมูลค่าผันแปรไปตามราคาตลาดของทองคำให้ผลลัพธ์ในการออมไม่แตกต่างกันมากนัก

ข้อแตกต่างที่อาจจะมีคือ กองทุนรวมต้องมีค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการ ต่างจากการสะสมทองคำด้วยตนเอง และกองทุนรวมก็จับต้องไม่ได้เหมือนทองคำแท้ที่สามารถนำมาชื่นชมได้ตามใจชอบ

แต่ถ้าเป้าหมายของการสะสมทองคำคือการออมและการกระจายความเสี่ยงแล้ว กองทุนรวมทองคำก็ถือเป็นตัวเลือกที่ดีมากเลยทีเดียว

ตัวอย่างกองทุนรวมทองคำในประเทศไทย

TGOLDBULLION-UH - กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่ง

SCBGOLD - กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์

I-GOLD - กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์

BGOLD - กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์ฟันด์

KF-GOLD - กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์

TMBGOLD - กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ 

PGOLD - กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองคำ

UOBSG-N - กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โก

UOBSG-D - กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โก

KT-GOLD - กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ ฟันด์

แต่ถึงแม้ว่ากองทุนรวมทองคำจะมีนโยบายลงทุนในทองคำเป็นสินทรัพย์อ้างอิงเหมือนกัน แต่นโยบายปลีกย่อยก็ยังคงมีความแตกต่างในรายละเอียด เช่น บางกองทุนลงทุนซื้อทองคำและนำมาเก็บไว้จริงๆ บางกองทุนลงทุนโดยไปซื้อกองทุนรวมทองคำต่ออีกไป บางกองทุนลงทุนในตราสารอนุพันธ์ที่อ้างอิงกับทองคำด้วย ซึ่งนักลงทุนจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลเหล่านี้ก่อนการตัดสินใจลงทุน

ลงทุนศาสตร์ - Investerest

ไปเพจ