"โกงกิน"มีทุกยุคทุกสมัย จนได้สำนวน เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม แต่ถ้าเราอยู่ในสังคมโกงเราต้องโกงตามจริงเหรอ?อยู่ในสังคมโกง เราต้องโกงตามจริงเหรอ?อยู่ในสังคมโกง เราต้องโกงตามจริงเหรอ?อยู่ในสังคมโกง เราต้องโกงตามจริงเหรอ? อยู่ในสังคมโกง เราต้องโกงตามจริงเหรอ?อยู่ในสังคมโกง เราต้องโกงตามจริงเหรอ?อยู่ในสังคมโกง เราต้องโกงตามจริงเหรอ?อยู่ในสังคมโกง เราต้องโกงตามจริงเหรอ?อยู่ในสังคมโกง เราต้องโกงตามจริงเหรอ?อยู่ในสังคมโกง เราต้องโกงตามจริงเหรอ?อยู่ในสังคมโกง เราต้องโกงตามจริงเหรอ?อยู่ในสังคมโกง เราต้องโกงตามจริงเหรอ?อยู่ในสังคมโกง เราต้องโกงตามจริงเหรอ?อยู่ในสังคมโกง เราต้องโกงตามจริงเหรอ?