การปล่อยให้เด็กๆอยู่กับเทคโนโลยีตามลำพัง เป็นอันตรายกว่าที่คิดเพราะจะส่งผลถึงพัฒนาการในด้านต่างๆของเด็ก และ สุดท้ายอาจร้ายแรงถึงขั้นเป็น "ออทิสติกเทียม"ออทิสติกเทียม ภัยเงียบเลี้ยงลูกด้วยเทคโนโลยี