มาดูกันซิว่าสุขภาพการเงินตอนนี้ของคุณเป็นอย่างไร ถ้าคุณปราศจากอาการเหล่านี้ ก็ถือว่า คุณไม่ได้กำลังประสบอยู่กับอาการทรัพย์จางนะคะ

  • เงินเก็บไม่ถึง 10% ของรายได้ต่อเดือน
  • สภาพคล่องทางการเงินต่ำ ต้องหยิบยืมจากคนรอบข้างอยู่เสมอ
  • ไม่มีประกันชีวิต หรือประกันสุขภาพที่คุ้มครองถึงชีวิตหลังเกษียณ
  • มีหนี้สินเกินกว่า 50% ของรายได้
  • มีเงินสำรองฉุกเฉินที่ใช้ได้ไม่เกิน 3 เดือน หากตกงาน

ส่วนวิธีการรักษา ขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยค่ะ ว่าจะมีวินัยในการใช้เงินมากแค่ไหน และก็การเลือกลงทุนเพื่อความงอกเงย ก็เป็นอีกทางที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโรคทรัพย์จางได้เหมือนกันค่ะ