หลายคดีที่ตกเป็นประเด็นของสังคมที่เห็นว่าอำนาจเงินเหนือความยุติธรรมแต่จะจริงหรือไม่ต้องไปดูกันค่ะเงินซื้อความยุติธรรมได้จริงหรือ?