หลายคนอาจจะเคยได้ยินคำว่าเงินเฟ้อมาบ้าง แต่ยังไม่ทราบว่าเงินเฟ้อคืออะไร มีผลกระทบกับเราอย่างไร วันนี้เราจะไปทำความเข้าใจเรื่องนี้กันครับ

เงินเฟ้อ คือ ภาวะที่ระดับราคาของสินค้าหรือบริการโดยทั่วไปสูงขึ้นต่อเนื่อง พูดง่ายๆ ก็คือของแพงขึ้นครับ

สาเหตุหลักของเงินเฟ้อ

แบ่งได้เป็น 2 สาเหตุ

  1. ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น อาจเกิดจากค่าจ้างของแรงงานสูงขึ้น การเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต รวมไปถึงการเพิ่มอัตรากำไรของผู้ประกอบการ
  2. ความต้องการซื้อมากกว่าความสามารถในการผลิต  เมื่อผลิตได้น้อยแต่คนต้องการมากก็มีผลทำให้มีการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าได้

ผลกระทบต่อประชาชน

- ในฐานะผู้บริโภค : ในจำนวนเงินเท่าเดิม แต่สามารถซื้อสินค้าได้น้อยลง เช่น ในอดีตเคยซื้อไข่ไก่ได้ 4 ฟอง แต่ปัจจุบันซื้อได้เพียง 2 ฟองเท่านั้น

- ในฐานะผู้ฝากเงิน/นักลงทุน : อัตราดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนที่แท้จริงต่ำกว่าที่ได้รับเป็นตัวเงิน เช่น อัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารอยู่ที่ 0.25% ต่อปี แต่อัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ 5% ต่อปี ถ้าเราฝากเงิน 10,000 บาท ครบ 1 ปีเราจะได้ดอกเบี้ยรวมเงินต้นเป็นเงิน 10,025 บาท แต่ในขณะที่ค่าสินค้าเดิม 10,000 บาท ครบ 1 ปีจะซื้อสินค้าเท่าเดิมจะต้องใช้สูงเงินถึง 10,500 บาท

วิธีเอาชนะเงินเฟ้อ

จะเอาชนะเงินเฟ้อได้ก็ต้องฝากเงินหรือลงทุนที่ได้อัตราดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนมากกว่าอัตราเงินเฟ้อ เช่น

- เงินฝากดอกเบี้ยสูง เช่น ฝากประจำ 12 เดือน 36 เดือน ดอกเบี้ย 5% ต่อปี เป็นต้น แต่อย่าลืมหักส่วนที่จะต้องจ่ายภาษีจากดอกเบี้ยที่เราได้รับด้วยนะครับ

- พันธบัตรรัฐบาล ซื้อพันธบัตรในราคาและระยะเวลาที่รัฐบาลกำหนดโดยที่จะได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยรายปีหรือการรับซื้อพันธบัตรคืนในราคาที่สูงขึ้นเมื่อครบกำหนดก็ได้

- หุ้น  การลงทุนในตลาดหุ้น จะมีผลตอบแทนจากทั้งส่วนต่างของราคาหุ้น และเงินปันผล แต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับ ว่าการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน เพื่อความมั่งคั่งอย่างมั่นคงในอนาคตครับ