จะแชร์อะไรก็ต้องเช็ค จะเชื่ออะไรก็ต้องเช็คนะจ๊ะ ไม่งั้นจะเป็นเหยื่อข่าวปลอมไม่รู้ตัวเช็คก่อนเชื่อระวังเป็นเหยื่อ ข่าวปลอม