เรื่องการใช้ใบรับรองแพทย์ ลูกจ้างและนายจ้างบางคนยังเข้าใจผิดอยู่ ว่าจะต้องใช้ใบรับรองแพทย์ในกรณีใดบ้าง ดังนั้นมาทำความเข้าใจเรื่องการใช้ใบรับรองแพทย์กันเถอะค่ะ 

เช็ค!อีกครั้งลาป่วยกี่วัน? ต้องใช้ใบรับรองแพทย์