อีกไหม่กี่เดือน ก็จะมีเด็กจบใหม่เข้าสู่ตลาดงานกันอย่างคึกคัก แล้วเด็กจบใหม่อย่างเราเรียกเงินเดือนเท่าไหร่ดีล่ะถึงจะเหมาะสมเด็กจบใหม่เรียกเงินเดือนเท่าไหร่ดี?