หลังค่อมเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้บุคลิกดูไม่ดี ซึ่งสามารถแก้ได้โดยการบริหารตาม 3 ท่านี้รับรองบุคลิกจะกลับมาเป๊ะภายใน 1 เดือน

เทคนิคแก้หลังคร่อมสร้างบุคคลิกสุดเป๊ะ ภายใน 1 เดือน