อยากให้คนอื่นคล้อยตามไม่ใช่เรื่องยาก วันนี้มีเทคนิคโน้มน้าวใจง่ายๆมาบอกค่ะ^^

เทคนิคโน้มน้าวใจคน