การฆ่าตัวตายเกิดขึ้นบ่อยครั้ง วันนี้เรามีเทคนิคช่วยเหลือคนที่กำลังคิดฆ่าตัวตายมาฝากค่ะมีสัญญาณอะไรบ้างมาดู 

เทคนิค ทางจิตวิทยาช่วยคนกำลังฆ่าตัวตาย