ปัจจุบัน การลงทุนมีความหลากหลาย ผู้ลงทุนมีตัวเลือกให้ตัดสินใจได้มากมาย ทั้งในรูปแบบการลงทุนในตราสารทุน เช่น หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ รวมไปถึงใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrant หรือ DW) การลงทุนในเงินฝากที่มีหลากหลายประเภท การลงทุนในตราสารหนี้ไปจนถึงระดับสูง ตลอดจนการลงทุนในกองทุนรวม  เช่น การลงทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมหุ้น อีทีเอฟหุ้น เป็นต้น

รวมถึงการลงทุนประเภทอื่นๆเช่น การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่แบ่งเป็น 2 ประเภท คือการลงทุนโดยตรง คือการซื้อเพื่อปล่อยเช่า ไม่ว่าจะเป็น บ้านเช่า ห้องเช่า โกดังสินค้าให้เช่า หรือการซื้อเพื่อเก็งกำไร คือการลงทุนเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างราคาซื้อกับราคาขาย โดยซื้ออสังหาริมทรัพย์ในราคาที่ต่ำกว่าที่ควรจะเป็น โดยคาดการณ์ว่าจะมีราคาสูงขึ้นในอนาคต และการลงทุนโดยอ้อม คือการลงทุนผ่านบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ในรูปแบบของ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ ยังมีการลงทุนรูปแบบใหม่อีก ซึ่งเรียกว่าการลงทุนแบบ Investment Property 

การลงทุนแนวใหม่แบบ Investment Property คืออะไร ?

การลงทุนแบบ Investment Property คือ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ซึ่งประกอบไปด้วยผู้เกี่ยวข้อง 3 ฝ่าย คือผู้ลงทุน ผู้เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการ และผู้พัฒนา

โดยผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จะพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และนำอสังหาริมทรัพย์มาขายแก่ผู้ลงทุน ซึ่งผู้พัฒนาจะได้กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์นั้นๆ จากนั้น จะมีผู้บริหารที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดการช่วยบริหารสินทรัพย์นี้ให้แก่นักลงทุน เขาจะได้ค่าตอบแทนในส่วนของการบริหารจัดการ และจะช่วยดูแลในส่วนนี้ โดยนำรายได้หักค่าใช้จ่ายส่งคืนกลับไปยังนักลงทุน ในส่วนของนักลงทุนก็จะได้รับผลตอบแทนหลังการบริหารสินทรัพย์

ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

คือ องค์กรหนึ่ง + สำรวจทำเลที่ตั้ง ลงทุนสร้างอสังหาริมทรัพย์ คอนโด + นำเสนอต่อนักลงทุน - กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์ = ผลตอบแทนของผู้พัฒนาฯ

นักลงทุน

คือ บุคคลผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์จากผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ - ค่าใช้จ่ายจากผู้บริหารที่เชี่ยวชาญในการจัดการ = ผลตอบแทนหลังการบริหารสินทรัพย์

ผู้บริหารจัดการ

คือ ผู้คอยดูแลบริหารจัดการสินทรัพย์ทั้งในส่วนของการดูแลลูกค้า บริหารจัดการทุกอย่าง - ค่าบริหารจัดการ = ได้รับค่าตอบแทนจากการบริหารสินทรัพย์

รู้จักกับ “Carapace Huahin” มีความน่าสนใจอย่างไร

CARAPACE HUAHIN ตั้งอยู่ที่เขาเต่า หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยเขาเต่านั้นเดิมเคยเป็นเพียงหมู่บ้านขนาดเล็ก ห่างจากหัวหินไปทางทิศใต้ราว 12 กิโลเมตร โดยหลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เสด็จเยือนพื้นที่และทรงเห็นความยากลำบากของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว ที่อยู่กันอย่างหนาแน่นแต่ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ช่วงน้ำทะเลขึ้น ทำให้น้ำทะเลไหลเข้าท่วมพื้นที่เกษตรได้

หลังจากราษฎรรวมตัวกันน้อมเกล้าฯถวายที่ดินจำนวน 300 ไร่ จึงมีพระราชดำริให้มอบทรัพย์ส่วนพระองค์ส่วนหนึ่งให้กรมชลประทานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเขาเต่าในปี 2505 นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา หมู่บ้านเขาเต่าจึงค่อยๆ เจริญขึ้นตามลำดับ

ที่อ่างเก็บน้ำเขาเต่านี้ยังมีการสร้างพลับพลาเพื่อประดิษฐานพระบรมรูป “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ซึ่งตั้งอยู่กลางอ่างเก็บน้ำด้วย ที่หมู่บ้านเขาเต่านี้ผู้คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงเรือเล็กกัน

สถิติการท่องเที่ยวหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั้นมีคนเข้ามาเที่ยวชมเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

ปี 2012 มีนักท่องเที่ยวทั้งที่มาจากชาวต่างประเทศและชาวไทย จำนวน 3,936,485 ล้านราย

ปี 2013 นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 4,417,025 ล้านราย

ปี 2014 นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 4,660,994 ล้านราย

ปี 2015 นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 4,835,371 ล้านราย

ปี 2016 นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 4,979,804 ล้านราย

ปี 2017 นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 5,895,143 ล้านราย

 • การลงทุนกับ Carapace Huahin นี้ การันตีผลตอบแทน 5% ยาวนาน 5 ปี และยังฟรีค่าส่วนกลางยาวนาน 5 ปี อีกด้วย เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจในการลงทุนและสนใจบ้านพักตากอากาศ 
 • ทีมบริหารจัดการโดยทีมผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นแบรนด์ดังระดับโลก Best Western ให้บริการมาอย่างยาวนาน 70 ปี มีความพร้อมในการให้บริการแก่นักเดินทางทุกประเภท ทุกรูปแบบ ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติจากหลากหลายสถาบันแก่แบรนด์ Best Western ทั้ง Business Travel News ในฐานะโรงแรมธุรกิจอันดับหนึ่ง เป็นเวลา 2 ปีติดต่อกัน ทั้ง Dynatrace Best of the Web gold จำนวน 7 รางวัล และยังได้สร้างสถิติใหม่สำหรับจำนวนโรงแรมที่ได้รับรางวัล Certificate of Excellence จาก the Trip Advisor ด้วย

ทำเลทอง จุดเชื่อมโยงของเมืองสู่เมืองและความเชื่อมโยงระดับประเทศ ไทยเชื่อมโยงจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กับเมืองมะริด ประเทศเมียนมาร์ ที่มีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวภายใน 2-3 ปีข้างหน้าและถือเป็นทำเลทองที่ดึงดูดให้นักลงทุนให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องและยังเป็นโรงแรมที่มีพื้นที่ติดทะเลที่สามารถเริ่มต้นลงทุนได้ในราคาที่ไม่สูงมากเกินไป อยู่ที่ 1.99 ล้านบาท

รายละเอียดโครงการ

การลงทุนกับ Carapace Huahin นั้นมีพื้นที่รวมประมาณ 10 ไร่ 536 ยูนิต มีทั้งหมด 6 อาคาร 2 โซน แบ่งเป็นโซนสำหรับผู้อยู่อาศัยและโซนสำหรับผู้ลงทุน

ทำเลที่ตั้ง

โซน A: สำหรับผู้อยู่อาศัย ตึก Low rise 4 ชั้น

A1 (44 ยูนิต) และ A2 (44 ยูนิต) ขนาดห้องเท่ากับ 28-40 ตารางเมตร

A3 (38 ยูนิต) ขนาดห้อง 24 - 54 ตารางเมตร

โซน B: สำหรับผู้ลงทุนที่มีการบริหารแบบโรงแรม การันตีผลตอบแทน 5% ยาวนาน 5 ปี

B1 (133 ยูนิต), B2 (161 ยูนิต) ตึก Low rise 7 ชั้น ขนาดห้องเท่ากับ 26 - 43 ตารางเมตร

B3 (116 ยูนิต) ตึก Low rise 8 ชั้น ขนาดห้องเท่ากับ 25 - 50 ตารางเมตร

รูปแบบห้อง

ขนาด 1 - 2 ห้องนอน

ขนาด 25 - 54 ตารางเมตร

พื้นที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ สามารถใช้ระยะเวลาเดินทางในระยะสั้นสุดเพียง 2 นาที หรือประมาณ 750 เมตร และไกลสุดเพียง 12.5 กิโลเมตรซึ่งใช้ระยะเวลาเดินทางโดยรถยนต์เพียง 18 นาทีเท่านั้น (*สถานที่เรียงตามลำดับจากระยะทางใกล้สุดไปไกลสุด)

 • ศูนย์หัตถกรรม บ้านเขาเต่า ระยะทาง 750 เมตร ระยะเวลาเดินทาง 2 นาที
 • อ่างเก็บน้ำเขาเต่า ระยะทาง 1.3 กิโลเมตร ระยะเวลาเดินทาง 3 นาที
 • หาดเขาเต่า ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร ระยะเวลาเดินทาง 5 นาที
 • วัดถ้ำเขาเต่า ระยะทาง 1.7 กิโลเมตร ระยะเวลาเดินทาง 6 นาที
 • สถานีรถไฟชุมทางเขาเต่า ระยะทาง 1.8 กิโลเมตร ระยะเวลาเดินทาง 6 นาที
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ระยะทาง 2.8 กิโลเมตร ระยะเวลาเดินทาง 6 นาที
 • สวนสนประดิพัทธ์ ระยะทาง 4.5 กิโลเมตร ระยะเวลาเดินทาง 7 นาที
 • อุทยานราชภักดิ์ ระยะทาง 6 กิโลเมตร ระยะเวลาเดินทาง 8 นาที
 • เขาตะเกียบ ระยะทาง 8 กิโลเมตร ระยะเวลาเดินทาง 13 นาที
 • สวนน้ำวานา นานา ระยะทาง 8.2 กิโลเมตร ระยะเวลาเดินทาง 13 นาที
 • ห้าง Bluport ระยะทาง 11.1 กิโลเมตร ระยะเวลาเดินทาง 13 นาที
 • ห้าง Market Village ระยะทาง 12.5 กิโลเมตร ระยะเวลาเดินทาง 18 นาที

สรุปมุมมองและความน่าสนใจในด้านการลงทุน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถือเป็นทำเลทองที่เป็นที่ตั้งที่มีความเชื่อมโยงธุรกิจโลจิสติกส์ มีแนวโน้มของพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่ดีระหว่าง 2 ประเทศ ไทย-เมียนมาร์ซึ่งถือเป็นขุมทองของคนยุคนี้และในอนาคต ความเชื่อมโยงจากเส้นทางมะริด - มูด่อง ด่านสิงขร - บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ถือเป็นจุดเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาพตะวันออก (EEC) และภูมิภาคอื่นๆ ของไทยที่น่าสนใจและมีความโดดเด่น พื้นที่เขาเต่าก็เป็นพื้นที่ซึ่งมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวจำนวนมากและมีขนาดที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

ผลตอบแทนที่ Carapace Huahin การันตีไว้ในสัดส่วน 5% ยาวนาน 5 ปี สำหรับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์รูปแบบใหม่ก็ถือเป็นตัวเลขที่น่าสนใจและหาได้ค่อนข้างยากสำหรับระยะเวลาที่ยาวนานเช่นนี้ กอปรกับการมีผู้บริหารที่เชี่ยวชาญระดับโลกคอยดูแลจัดการให้ ก็ทำให้ผู้ลงทุนที่สนใจจะลงทุนผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีและไม่ต้องการลงทุนเม็ดเงินในจำนวนมากเกินไป ความเสี่ยงไม่สูงมากไป แถมยังฟรีค่าส่วนการ 5 ปีพร้อมรับสิทธ์ เข้าพัก 15วัน/ปี ตลอดอายุสัญญาบริหารโครงการด้วย

ผลตอบแทนก็ไม่ผันผวนจนเกินไปก็ถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจอยู่บ้างไม่มากก็น้อย การจะได้เป็นเจ้าของโรงแรมริมทะเลในราคา 1.99 ล้านบาทก็เป็นตัวเลือกที่ดีพอสมควร อีกทั้งยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกจำนวนมาก เช่น Water park สระว่ายน้ำ และสวนต่างๆ รอบโครงการ ก็เป็นบรรยากาศที่ร่มรื่นและเหมาะสำหรับคนที่ชอบการพักผ่อนให้คลายความเหนื่อยล้า

หากใครสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.carapacehuahin.com

หรือติดต่อทางเฟสบุค https://www.facebook.com/carapacehuahin/

หรือสอบถามได้ที่ 086-996- 6662 และ 086-996-6663

บทความนี้เป็น Advertorial