เห็นร้อนๆแบบนี้ก็วางใจไม่ได้นะคะ เพราะพายุฤดูร้อนเองก็รุนแรงเหมือนกัน วันนี้มีวิธีรับมือและเตรียมตัวมาฝากกันค่ะว่าเราจะปลอดภัยจากพายุฤดูร้อนอย่างไรได้บ้างเฝ้าระวังเตรียมรับมือ พายุ ฤดูร้อน