ทุกวันนี้เด็กๆหลายคนต้องเผชิญกระเป๋านักเรียนที่หนักเกินตัวไปมาก ซึ่งมีข้อเสียกว่าที่คิดวันนี้จะพาไปดูผลกระทบจากการแบกกระเป๋าที่หนักเกินไปมาฝากค่ะเมื่อกระเป๋านักเรียนหนัก เกินเด็กไทยรับไหว