ถ้าพลาดถ้าเผลอก็ต้องตั้งสติค่ะ  วันนี้มีวิธีป้องกันเมื่อพลาดไปแล้วมาฝากกันค่ะ 

เมื่อ มี SEX แต่ไม่ได้ป้องกันทำอย่างไร?