ดอกเบี้ยในยุคปัจจุบันต่ำลงจนน่าใจหาย

          ไม่ว่าจะหนีเอาเงินไปฝากไว้ที่ไหน การจะแสวงหาดอกเบี้ยเงินฝากดี ๆ ก็กลายเป็นเรื่องยากลำบากไปในปัจจุบัน ถึงแม้ว่าจะเป็นดอกเบี้ยเงินฝากดอกเบี้ยสูง ดอกเบี้ยพิเศษ แต่บางครั้งก็ไม่มากพอสำหรับนักลงทุนที่มองหาผลตอบแทนจากดอกเบี้ย ภายใต้ความเสี่ยงที่ไม่มาก เมื่ออยากได้ผลตอบแทนที่มากขึ้น นักลงทุนก็ต้องขยับขึ้นมามองหาสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น แต่จะเลือกสินทรัพย์อย่างไรให้ได้ผลตอบแทนที่มากขึ้น แต่ความเสี่ยงไม่สูงเกินไป

          

        ตราสารหนี้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับโจทย์นี้

          ถัดจากเงินฝากธนาคารมา ตราสารหนี้ดูจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการมองหาผลตอบแทนที่มากขึ้น ภายใต้ความเสี่ยงที่ไม่สูงจนมากเกินไป แต่การจะลงทุนในตราสารหนี้โดยตรงอาจจะต้องใช้เงินมากจำนวนหนึ่ง และใช้ความรู้ในการเลือกสรรตราสารหนี้เข้าพอร์ตอีกด้วย สำหรับนักลงทุนที่ไม่ได้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ การลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ถือเป็นทางเลือกที่ดี เพราะนอกจากจะใช้เงินลงทุนไม่มากแล้ว ยังมีผู้เชี่ยวชาญการลงทุนคอยบริหารพอร์ตให้อีกด้วย


          T-ES-GF คือ กองทุนรวมที่ลงทุนศาสตร์ชวนไปทำความรู้จักกัน

          T-ES-GF หรือกองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง GIS Global Bond คือ กองทุนรวมตราสารหนี้ประเภท Feeder Fund ที่ไปลงทุนต่อในกองทุน PIMCO GIS Global Bond Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class I หรือ PIMGBAI เพียงกองเดียว โดยนโยบายหลักของกองทุนที่ไปลงทุนคือมุ่งเน้นการลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพดีทั่วโลก


          กองทุนหลักของ T-ES-GF มุ่งเน้นการลงทุนในตราสารหนี้

          เป้าหมายหลักของ PIMGBAI (กองทุนหลัก) คือ การกระจายการลงทุนไปยังตราสารหนี้ประเภทต่าง ๆ ในหลากหลายสกุลเงินสำคัญทั่วโลก และดูเรชั่นเฉลี่ยของกองทุนโดยปรกติจะไม่แตกต่างจาก Benchmark โดยจะเบ้จาก Benchmark บวกลบ 3 ปี ซึ่งตรงนี้ถือเป็นข้อดีของการลงทุนใน T-ES-GF เลย โดยเฉพาะเรื่องของสภาพคล่องของตราสารหนี้ต่าง ๆ ที่เมื่อขยายตลาดสู่ระดับโลกแล้ว สภาพคล่องในการซื้อขายย่อมมากขึ้น สินทรัพย์ที่มีให้เลือกก็มากขึ้นเช่นกัน การกระจายความเสี่ยงก็ดีกว่าการกระจุกตัวสินทรัพย์อยู่ที่ประเทศใดประเทศเดียว 


          กองทุน PIMGBAI (กองทุนหลัก) เน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล

          จากข้อมูล Factsheet ของ PIMGBAI (กองทุนหลัก) ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 พบว่า สินทรัพย์หลักที่ลงทุนเป็นตราสารหนี้จำพวกที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลถึง 49% ซึ่งตราสารหนี้ประเภทนี้ถือว่ามีความมั่นคงและน่าเชื่อถือสูง เพราะได้รับการการันตีจากภาครัฐ ปัจจุบันอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารที่กองทุนถือนั้น อยู่ในระดับ AA- ซึ่งค่อนข้างสูงทีเดียว (อัพเดท กรกฏาคม 2563 )

        ถึงแม้ว่าผลตอบแทนอาจจะไม่หวือหวานัก แต่ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกในการกระจายความเสี่ยงที่ดี อย่างในกองทุนเองก็มีการถือตราสารหนี้ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา และตราสารหนี้ของรัฐบาลญี่ปุ่น เป็นต้น


          ภาพรวมผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลังถือว่าน่าสนใจ

          เมื่อเทียบกับ Benchmark ซึ่งในที่นี้คือ ดัชนี Bloomberg Barclays Global-Aggregate Total Return Index Value Hedged USD ในรูปเงินบาท ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนแล้ว กองทุน PIMGBAI (กองทุนหลัก) ถือว่าสามารถชนะดัชนีชี้วัดได้อย่างต่อเนื่องจากค่าเฉลี่ยในระยะยาว 5 ปีขึ้นไป 

          

        ผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลัง 10 ปี อยู่ที่ 5.39% ต่อปี

          หากจะลดระยะเวลาลงมาหน่อย ผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี อยู่ที่ 4.94% ต่อปี หรือจะดูผลตอบแทนระยะ 1 ปี ก็ให้ผลตอบแทนอยู่ที่ 6.56% (อ้างอิง: https://www.bloomberg.com/quote/PIMGBAI:ID ) แน่นอนว่าผลตอบแทนในอดีตไม่สามารถรับประกันผลตอบแทนในอนาคตได้ แต่แนวโน้มดังกล่าวก็สามารถใช้ประกอบการตัดสินใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเอาชนะดัชนีชี้วัด ซึ่งกองทุนนี้ทำได้ดีในระยะยาว


          กองทุน T-ES-GF กำลังจะเปิด IPO

          กองทุน T-ES-GF กำลังจะเปิดขายกับประชาชนทั่วไปครั้งแรกในวันที่ 16 - 22 กันยายน 2563 นี้ ซึ่งถือเป็นช่วงพิเศษที่เหมาะกับการลงทุนมากขึ้น เพราะทางกองทุนจะมีส่วนลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนให้ในบางกรณี โดยปรกติ ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจะอยู่ที่ 1.00% แต่ถ้านักลงทุนซื้อหน่วยลงทุนนี้ภายในวันที่ 30 กันนยายน 2563 และลงทุนมากกว่า1ล้าน แต่ไม่เกิน 30 ล้านบาท จะลดค่าธรรมเนียมเหลือ 0.50% ส่วนกรณีที่ซื้อมากกว่า 30 ล้านบาท จะลดค่าธรรมเนียมเหลือ 0.25% หลังจากนั้นจะปรับเป็น 1.00% เท่ากันตั้งแต่หลังวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ส่วนค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะไม่มีการเรียกเก็บในปัจจุบัน แถมโปรโมชั่นพิเศษถ้าซื้อลงทุนในช่วง IPO ทุกๆ 10 ล้าน รับ T-CASH มูลค่า 1,000 บาท หากลงทุนตามเงื่อนไข


          กองทุน T-ES-GF เหมาะกับสถานการณ์ดอกเบี้ยตอนนี้เป็นอย่างมาก

          ใครที่กำลังมองหากองทุนรวมตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนมากขึ้นในยุคดอกเบี้ยต่ำ เน้นจุดเด่นในการกระจายความเสี่ยงไปทั่วโลก มีการบริหารงานโดยมืออาชีพ กองทุนนี้ก็น่าสนใจ หรือหากเคยลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศอยู่แล้ว กองทุนนี้ก็เป็นอีกกองที่อยากจะให้ลองไปศึกษากันดู 


          ลงทุนศาสตร์

เลือกตราสารหนี้คุณภาพดีในยุคดอกเบี้ยต่ำกับ Thanachart  Fund Eastspring


บทความนี้เป็น Advertorial