ประเทศไทยก้าวข้ามผ่านวิกฤตการเงินมาหลายต่อหลายครั้ง จนในวันนี้เราได้กลับมาเผชิญกับปัญหาวิกฤตการเงินอีกครั้งจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และด้วยสถานการณ์ที่กำลังย่ำแย่อยู่ในตอนนี้ก็ทำให้ aomMONEY ฉุกคิดได้ถึงปรัชญาสำคัญปรัชญาหนึ่ง นั่นก็คือ "เศรษฐกิจพอเพียง" ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 aomMONEY เชื่อว่าหลักปรัชญา "เศรษฐกิจพอเพียง" น่าจะเป็นอีกหนึ่งแนวคิดสำคัญ ที่เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ เพื่อก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น ณ ตอนนี้ โดยทางทีม aomMONEY ได้รวบรวมมาไว้แล้วในบทความนี้ครับ เศรษฐกิจพอเพียง
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.พอประมาณ

คำจำกัดความของคำว่า “พอประมาณ” ไม่ได้สื่อถึงความยากจน การอยู่อย่างลำบาก แต่หมายถึง “ความพอเพียง การประมาณตน และวางแผนทางการเงินที่ดี” ถ้าในสถานการณ์ COVID-19 แบบนี้ น่าจะเป็นการพอมีพอใช้ ลด ละ เลิก อะไรที่ไม่จำเป็น หรือประเมินแล้วเป็นสิ่งของฟุ่มเฟือยที่เกินฐานะเกินรายได้ อาทิ การซื้อสินค้าที่ยังไม่จำเป็นทันด่วน โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่การซื้อของจากออนไลน์เป็นเรื่องที่ง่ายมาก เราอาจจะพักก่อน เพื่อนำเงินในส่วนนั้นมาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไม่เดือดร้อน ไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสิน รวมไปถึงอาจจะทำบัญชีรายรับรายจ่ายของตัวเองในทุกเดือนต่อจากนี้ เพื่อตัดถอนสิ่งที่ไม่จำเป็น และใช้อย่างพอเพีย งเพื่อให้เพียงพอต่อการดำเนินชีวิต

2.มีเหตุมีผล

การพอประมาณอาจเป็นตัวตั้งต้นที่ทำได้ยาก แต่จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อเรามีวิธีคิดแบบมีเหตุมีผลควบคู่ไป เช่น มุมมองที่ว่า ของมันต้องมีที่เราต้องซื้อในทุกครั้ง ลองคิดต่อดูว่ามีแล้วสร้างประโยชน์อย่างไรต่อการดำรงชีวิต ใช้แล้วนอกจากสร้างสุขยังสร้างผลลัพธ์ที่ดีต่อการทำงานเพื่อหาเลี้ยงเงินด้วยหรือเปล่า หากมันสอดรับก็ซื้อ ในทางกลับกันหากไม่ได้สร้างประโยชน์อย่างหลากหลายหรือมากพอ เราก็ควรพักและหยุดการจับจ่ายใช้สอยไว้ก่อน ซึ่งการตัดกิเลสในส่วนสินค้าที่ยากได้ ก็เหมือนเราได้นั่งพัก

3.ภูมิคุ้มกัน

เราควรถอดบทเรียนจาก COVID-19 โดยเฉพาะเริ่มมองถึงการวางแผนระยะยาว อาทิ การมองหาประกันสุขภาพที่ใครหลายๆคนมองข้าม รวมทั้งการซื้อกองทุนเพื่อการออมระยะยาว ซึ่งการออมนี้ การันตีได้เป็นอย่างดีว่า ไม่ว่าวิกฤตไหนจะเข้ามา การมีเงินออมไว้ สามารถก้าวข้ามและแก้ไขในทุกวิกฤตได้อย่างอุ่นใจ

4.สร้างความรู้

มิตินี้ คือ การมองหาองค์ความรู้ใหม่ๆในการเพิ่มพูนให้กับตัวเอง เพราะวิกฤต COVID-19 ได้สอนให้เราทำอะไรหลายอย่างที่เราไม่เคยทำ เช่น การทำงานที่บ้าน ฉะนั้น COVID-19 นี่แหละอาจเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดสิ่งใหม่ๆ ขึ้นในอนาคต และเราในฐานะพหูสูตก็คงต้องเปิดโลกทัศน์เพื่อพร้อมรับอยู่เสมอ ที่สำคัญต้องคอยติดตามข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกเพื่อแชร์เรื่องราวที่ดีต่างๆที่เป็นความรู้ใหม่ให้กับสังคม

5.มีคุณธรรม

หลังจากการสร้างตัวเองให้เป็นผู้รอดในวิกฤต COVID-19 ในครั้งนี้ สิ่งหนึ่งที่อยากให้ทุกคนตระหนักถึง คือ การปรับจากการเป็นผู้รับจากมาตรการต่างๆ เป็นผู้ให้ให้กับสังคมบ้าง ในสัดส่วนที่เราไม่เดือดร้อน เช่น การทำความสะอาดบ้านและชุมชน การอาสาตนเป็นผู้ช่วยสังคมในด้านต่างๆ การยึดเอาประโยชน์สาธารณะเป็นที่ตั้ง

คำแนะนำจาก aomMONEY

aomMONEY มองว่าเราสามารถนำหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มาผนวกใช้ได้กับทุกสถานการณ์แม้กระทั่งวิกฤตของการดำรงชีวิต เป็นดั่งหลักคิดประจำจิตที่ผลิตคนให้มีความเข็มแข็งทั้งกายและใจ ทาง aomMONEY ขอน้อมนำและส่งต่อให้กับทุกคนนำไปปรับใช้อย่างมีความสุข แล้วเราจะก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับ

ขอบคุณครับ

บ.ก.aomMONEY

เศรษฐกิจพอเพียง

ติดตามความรู้เรื่องการเงินการลงทุนจาก aomMONEY

? Website : www.aomMONEY.com

? Youtube : https://www.youtube.com/AommoneyTH

? กลุ่มกองทุนไหนดี : https://www.facebook.com/groups/SelectedFund/

.

.