วันปีใหม่ไทยทั้งที ก็ต้องเสริมความเป็นศิริมงคลกันหน่อย นอกจากจะไหว้พระขอพรจากผู้ใหญ่แล้วยังสามารถจัดบ้านเสริมมงคลกันได้ด้วยนะคะ เสริมโชคลาภ วันสงกรานต์ จัดบ้านรับทรัพย์ปีใหม่ไทย