ถ้าพูดถึง ‘ธุรกิจขนส่งทางทะเล’ แล้ว คิดถึงหุ้นตัวใดบ้าง?

ธุรกิจขนส่งทางทะเลมีอยู่หลายประเภท ตั้งแต่เรือขนส่งสินค้าทั่วไป จนถึงเรือขนส่งน้ำมันดิบ ซึ่งแม้ทั้งสองธุรกิจจะมีการดำเนินธุรกิจที่คล้ายคลึงกันในแง่ของการจัดส่งสินค้าไปยังปลายทาง แต่ตัวสินค้าที่มีความแตกต่าง จึงทำให้ทั้งสองธุรกิจมีความแตกต่างกันอย่างมาก

เนื่องจากธุรกิจเรือขนส่งสินค้าทางทะเลในปัจจุบัน มีการแข่งขันที่รุนแรงจากสายการเดินเรือที่ให้บริการทั้งไทยและเทศ ทำให้ภาพรวมธุรกิจการให้บริการเรือขนส่งสินค้าทางทะเลมีการตัดราคาการส่งสินค้า ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจที่ย่ำแย่ ซึ่งแตกต่างอย่างชัดเจนกับธุรกิจการให้บริการเรือขนส่งน้ำมันดิบ น้ำมันสำเร็จรูป ที่กลายเป็นเส้นเลือดใหญ่ คอยนำส่งวัตถุดิบหลัก เพื่อป้อนการเติบโตทางเศรษฐกิจในแต่ละประเทศจนไปถึงระดับภูมิภาค

และวันนี้ เราจะมาทำความรู้จักกับหุ้น IPO น้องใหม่ตัวหนึ่งกัน บริษัทนี้คือ บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) หรือ “PRM” อีกหนึ่งหุ้นที่ถือเป็นยักษ์ใหญ่ของไทยที่ให้บริการเรือขนส่งน้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์น้ำมันกึ่งสำเร็จรูปและปิโตรเคมีเหลวทางทะเล เรือขนส่งจัดเก็บน้ำมันดิบกลางทะเล ตลอดจนเรือขนส่งที่ให้การสนับสนุนงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมกลางทะเล และการบริหารจัดการเรือที่เรียกได้ว่าให้บริการครบวงจร

แกะรอยหุ้น IPO ตอน พริมา มารีน (PRM) คลื่นความงามจากท้องทะเล
ภาพแสดงเรือในกองเรือของพริมา มารีน
'PRM' ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2530 เพื่อทำธุรกิจขนส่งน้ำมันให้แก่การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย หลังจากนั้นได้ขยับขยายตัวเองไปยังธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องโดยปัจจุบันมีธุรกิจอยู่ 4 ส่วนหลัก ได้แก่
  • ธุรกิจเรือขนส่งฯ น้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์น้ำมันกึ่งสำเร็จรูปและปิโตรเคมีเหลว ให้กับโรงกลั่นน้ำมันและผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่
  • ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU ให้บริการขนส่งและจัดเก็บน้ำมันดิบ และผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูป แบบลอยน้ำ บนเรือที่มีถังจัดเก็บสินค้าขนาดใหญ่
  • ธุรกิจเรือ offshore ให้บริการสนับสนุนงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมกลางทะเล เช่น เรือที่พักอาศัยพนักงาน เรือสำหรับลากจูงสมอ
  • ธุรกิจบริหารเรือ คือส่วนงานสนับสนุนให้การบริหารจัดการเรือของบริษัทฯ เป็นไปอย่างราบรื่น เช่น งานจัดสรรลูกเรือ งานบำรุงรักษาเรือ รวมไปถึงการจัดการด้านกฎหมาย
แกะรอยหุ้น IPO ตอน พริมา มารีน (PRM) คลื่นความงามจากท้องทะเล

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปีของบริษัทฯ พบว่ารายได้มีการเติบโตทบต้น 11.11 เปอร์เซ็นต์ โดยมาจากการการเติบโตของธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทที่ 17.62 เปอร์เซ็นต์ทบต้น ส่วนธุรกิจเรือขนส่งฯ ที่มีสัดส่วนรองลงมาเติบโต 27.49 เปอร์เซ็นต์ทบต้น ในขณะที่ธุรกิจบริหารเรือมีแนวโน้มทรงตัว และธุรกิจเรือ Offshore มีแนวโน้มอ่อนตัวลง

ในส่วนของกำไรสุทธิย้อนหลัง 3 ปี บริษัททำกำไรอยู่ที่ 701.44, 831.22 และ 1,202.16 ล้านบาทตามลำดับ คิดเป็นอัตราเติบโต 30.91 เปอร์เซ็นต์ทบต้นตามลำดับ สังเกตว่าอัตราการเติบโตของกำไรสุทธิสูงกว่าอัตราการเติบโตของรายได้ แสดงถึงการบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้ดีขึ้นตามลำดับ ทำให้อัตรากำไรสุทธิสูงขึ้นเป็น 27.98 เปอร์เซ็นต์ในปี 2559

รายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน คือ จำนวนหุ้นที่เสนอขาย (IPO) ไม่เกิน 650,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (Par) 1.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 26 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนในครั้งนี้ โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 500,000,000 หุ้น และหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยผู้ถือหุ้นเดิม (Austin Asset Limited) จำนวน 105,000,000 หุ้น และบริษัท นทลิน จำกัด จำนวน 45,000,000 หุ้น โดยเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้จะนำไปใช้ขยายกองเรือของธุรกิจเรือขนส่งฯ ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU และธุรกิจเรือ Offshore รวมไปถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนธุรกิจและชำระคืนเงินกู้ โดยสัดส่วนหนี้ต่อทุนจะลดลงจากการระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกด้วย

ในส่วนของงบกระแสเงินสดย้อนหลัง 2 ปี พบว่ากระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานเป็นบวกทั้ง 2 ปี ส่วนกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนเป็นลบทั้ง 2 ปี โดยมีสัดส่วนสำคัญมาจากการลงทุนในอาคารและอุปกรณ์ โดยเฉพาะการซื้อและซ่อมแซมเรือ ในขณะที่กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินเป็นลบและเป็นบวกแต่ละปีตามกิจกรรมการจัดหาเงินที่มีการกู้ยืมเงินและใช้คืนเงินกู้ตามแต่สถานการณ์

จุดแข็งทางธุรกิจตามหนังสือชี้ชวน

  • บริษัทฯ เป็นผู้นำในการให้บริการขนส่งและจัดเก็บน้ำมันดิบ น้ำมันสำเร็จรูปและปิโตรเคมีเหลวทางเรือให้กับลูกค้าแบบครบวงจรของประเทศไทย และเติบโตอย่างต่อเนื่องในตลาดต่างประเทศ โดยมีการเติบโตของรายได้ และปริมาณการขนส่งและจัดเก็บอย่างต่อเนื่อง จากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ
  • บริษัทฯ มีความพร้อมด้วยกองเรือขนาดใหญ่จำนวน 22 ลำ ที่พร้อมให้บริการอย่างมีคุณภาพ ประกอบด้วยเรือขนส่ง, เรือ FSU หรือเรือที่ใช้ในการขนส่งและการจัดเก็บน้ำมันกลางทะเล และเรือ Offshore หรือเรือขนส่งและสนับสนุนปฏิบัติการทางทะเล ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนระบบและอุปกรณ์บนเรือให้เหมาะสมต่อการใช้งานของลูกค้าได้อย่างยืดหยุ่น
  • บริษัทฯ ให้บริการแบบครบวงจร (One-stop Service) ตั้งแต่ให้คำแนะนำในการจัดหาเรือที่เหมาะกับประเภทสินค้า อำนวยความสะดวกในด้านข้อมูลต่างๆ พร้อมทั้งคัดสรรบุคลากรประจำเรือให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า รวมถึงให้คำแนะนำในเรื่องกลยุทธ์การบริหารค่าใช้จ่ายต่างๆ และควบคุมคุณภาพการบริการให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด
  • บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญจากประสบการณ์กว่า 30 ปีในการให้บริการ มีบุคลากรที่มีประสบการณ์และความสามารถเพียงพอในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย บนพื้นฐานของกฎหมาย ข้อกำหนดและกฎข้อบังคับต่างๆ

ความเสี่ยงทางธุรกิจ

เนื่องจาก PRM เป็นธุรกิจในอุตสาหกรรมเดินเรือ บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงตามธรรมชาติของอุตสาหกรรม เช่น ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาน้ำมัน ความเสี่ยงจากสัญญาและการเจรจาธุรกิจ ความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงิน ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการจัดการเพื่อป้องกันความเสี่ยง เช่น ทำประกันภัย การดำเนินการทางกฎหมายและสัญญาที่รัดกุม รวมไปถึงการมีโครงสร้างต้นทุนเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ สอดคล้องกับรายได้ที่เป็นเงินสกุลเดียวกัน ช่วยให้ผลกระทบจากค่าเงินลดลงได้ส่วนหนึ่ง

แกะรอยหุ้น IPO ตอน พริมา มารีน (PRM) คลื่นความงามจากท้องทะเล
ภาพแสดงเรือในกองเรือของพริมา มารีน

'บมจ.พริมา มารีน' จึงเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งในการลงทุนของผู้ลงทุนที่สนใจหุ้นในกลุ่มเดินเรือขนส่งและจัดเก็บน้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์น้ำมันกึ่งสำเร็จรูป และปิโตเคมีเหลวทางทะเล โดยบทความฉบับนี้ไม่มีเจตนาแนะนำซื้อ ถือ หรือขาย เพียงแต่ช่วยทำการสรุปหนังสือชี้ชวนตราสารทุนมาเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจและสะดวกต่อการนำไปใช้งานต่อได้

ศึกษารายละเอียดและอ่านหนังสือชี้ชวนตราสารทุนฉบับเต็มได้ที่ http://investor.primamarine.co.th/ipo/

แกะรอยหุ้น IPO ตอน พริมา มารีน (PRM) คลื่นความงามจากท้องทะเล

ลงทุนศาสตร์ - Investerest


บทความนี้เป็น Advertorial