พื้นที่ vs ประชากร

การเป็นศูนย์กลางประเทศทำให้โตเกียวจะมีตัวเลขความหนาแน่นสูงติดอันดับต้น ๆ ของโลก แต่นั่นก็แลกมาด้วยการเข้าถึงโอกาสที่มากกว่าพื้นที่อื่น โดยเฉพาะ “งาน” และ “เงิน” ที่มากกว่า โตเกียวมีประชากรประมาณ 13 ล้านคน บนพื้นที่ราว 2,187 ตร.กม. ทำให้ค่าความหนาแน่นของประชากรมหานครโตเกียวสูงถึง 0.16 ตร.ม./1คน 

ถ้าหากรวมประชากรที่อาศัยในพื้นที่ปริมณฑลของโตเกียวด้วยแล้ว มีสูงถึง 37 ล้านคน (คิดเป็น 1 ใน 3 ของประชากรทั้งหมดของประเทศ) 

รัฐบาลญี่ปุ่นมีความพยายามลดความหนาแน่นของประชากรในโตเกียวมาตลอด 22 ปี ที่ผ่านมา เพื่อหวังให้เกิดการย้ายถิ่นฐาน การกระจายตัวประชากร รวมถึงไปช่วยสร้างความเจริญเศรษฐกิจให้กับเมืองรองหรือภูมิภาคอื่นมากขึ้น เช่น โครงการ “Revitalization of Regions

  • ให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีโดยร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น

  • การให้เงินชดเชยบริษัทเอกชน หากย้ายสำนักงานออกจากพื้นที่โตเกียว 

  • การปรับปรุงบ้านเมืองโดยรวบรวมเงินจากคนในท้องถิ่น เพื่อจูงใจผู้สูงอายุในโตเกียวย้ายออกมาอาศัยในช่วงบั้นปลายชีวิต


แจกเงินล้าน จ้างออกจากโตเกียว..มาตราการลดความแออัดมหานคร

ใช้เงินแก้ปัญหา?

ในขณะที่ตัวเลขของประชากรก็เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ สวนทางกับมาตราการที่รัฐพยายามผลักดันเพื่อลดจำนวนประชากร จึงเป็นที่มาของ “นโยบายแจกเงิน 3 ล้านเยน” (ราว 9 แสนบาท) ให้กับคนมีถิ่นฐานในกรุงโตเกียวที่ต้องการย้ายไปใช้ชีวิตอยู่ที่อื่น เพื่อกระจายประชากรไปอาศัยอยู่ที่อื่น ลดความหนาแน่น และเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และหากนโยบายนี้ถ้าผ่านความเห็นชอบ จะถูกบังคับใช้ในช่วงเดือน เม.ย. 62 - มี.ค. 63


การใช้ “งบประมาณก้อนใหญ่” ตามมาตรการนี้ เป็นการสร้างแรงจูงใจให้คนยอมย้ายงานออกไปจากโตเกียว บนพื้นฐานของการแบกรับรายจ่าย โดยทาร์เกตมุ่งไปที่

1. ผู้สูงอายุที่เกษียณแล้ว

2. ผู้สูงอายุที่ยังเป็นแรงงานอยู่แต่รายได้น้อย

แต่สำหรับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่แห่เข้าไปอาศัยในโตเกียวทั้งเพื่อการศึกษา, การทำงาน หรือโอกาสก้าวหน้าในชีวิต ของทั้งวันรุ่นและวัยทำงาน ก้ยังเป็นกลุ่มที่การย้ายออกเป็นเรื่องยากกว่า รัฐต้องหามาตรการที่ตอบโจทย์มากกว่านี้มาจูงใจ


แจกเงินล้าน จ้างออกจากโตเกียว..มาตราการลดความแออัดมหานคร


จัดหาพื้นที่รองรับ

มีเมืองรองที่ทางรัฐฯ เชียร์ให้ชาวโตเกียวไปอาศัย เช่น ฮาโกดาเตะ ทางตอนเหนือของประเทศ, นิชิโกะทางตอนเหนือของประเทศ, เซ็นได เมืองใหญ่ทางตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นต้น และเมืองที่น่าสนใจอย่างฟุกุโอกะ ที่เป็นเมืองที่กำลังโตขึ้นพร้อมบริษัทสตาร์ตอัพรุ่นใหม่ เพราะเป็นเมืองขนาดกลาง และค่าครองชีพไม่สูงมาก มีสาธารณูโภคพื้นฐานครบครัน จึงเป็นตัวเลือกสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ไม่อยากอยู่ในเมือง


ถือว่ามาตรการนี้เป็นการพยายามทำทุกวิธีเพื่อลดการกระจุกตัวของคน เป้าหมายก็เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและประเทศให้เท่าเทียมกันทั้งประเทศ ลดความเหลื่อมล้ำนั่นเอง ก็ต้องติดตามต่อไปว่าหากนโยบายออกมาใช้จริงจะมีการจัดการและเงื่อนไขในทิศทางใดบ้างขอบคุณข้อมูลประกอบจาก

QUARTZ

Worldpopulationreview


ติดตามความรู้เรื่องการเงินการลงทุนจาก #aomMONEY ทุกช่องทาง

Facebook

Website

Youtube

Line@ : @aommoney