มลภาวะทางอากาศเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบไปทั่วทุกที่โดยเฉพาะผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมือง แต่จากการค้นคว้าพบว่าปัญหามลพิษทางอากาศแตกต่างกันอย่างมาก แม้ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใกล้กันก็ตาม จึงมีความเป็นไปได้ว่าในพื้นที่ปลอดภัยอาจมีพื้นที่ที่มีมลภาวะทางอากาศมากผิดปกติอยู่ จึงควรช่วยให้ผู้คนเลี่ยงที่จะเข้าใกล้พื้นที่นั้น ถ้าไม่จำเป็น เพื่อสุขภาพของพวกเขาเอง

นักวิจัยจาก Environmental Defense Fund (EDF) มหาวิทยาลัย Texas และ Aclima ซึ่งเป็นบริษัทเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ได้ทำการติดตามรถของ Google Street View ซึ่งติดตั้งระบบตรวจจับคุณภาพอากาศ ในช่วงเวลาที่พวกเขากำลังขับผ่านใน Oakland 

รถคันนี้สามารถวัดค่าคาร์บอนดำ ไนตริกออกไซด์ ไนโตรเจนไดออกไซด์ในอากาศได้ พวกเขาเก็บตัวอย่างมากกว่าสามล้านตัวอย่างระหว่างการทดลองที่นานนับปี

ผลการทดลองสรุปได้ว่าตัวแปรต่างๆ เช่น วัน เวลา การจราจร และปัจจัยอื่นๆ มีผลต่อการสร้างมลพิษอย่างมากในช่วงทางด่วน สะพาน และร้านอาหาร พวกมันกลายเป็นภัยเงียบที่เชื่อมโยงไปยังโรคต่างๆ เช่น หอบหืด โรคหัวใจ และอื่นๆ

ข้อมูลนี้ถูกสร้างเป็นแผนที่ที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับมลภาวะในเขตต่างๆ มันจะมีการเปลี่ยนแปลงตามวันและเวลาเพื่อแสดงให้เห็นว่าช่วงไหนที่มีมลพิษมากเพื่อให้ผู้คนหลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่น Dr.Steven Hamburg ผู้เป็นหัวหน้านักวิทยาศาสตร์ใน EDF กล่าวว่ามลภาวะที่เราเผชิญอาจจะต่างกันถึงห้าเท่าแม้ว่าจะยืนอยู่ห่างกันในระดับไม่กี่ช่วงตึกก็ตาม

“พวกเราพยายามทำความเข้าใจรูปแบบของมันให้มากขึ้น และพวกเราเชื่อว่าข้อมูลจาก Oakland และการศึกษาจากเมืองอื่นๆจะทำให้เรารู้ว่าเราต้องเน้นในส่วนไหนและจัดการกับมันอย่างไรได้บ้าง” Dr.Hamburg กล่าว

Alclima ที่เป็นบริษัทเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งตั้งอยู่ในซานฟรานซิสโก กำลังมองหาช่องทางความเป็นไปได้ที่จะวางระบบสุ่มตรวจตัวอย่างอากาศในรถประจำทางหรือรถบรรทุกที่ทำงานอยู่ในเมือง รวมไปถึงสถานที่จอดรถใหญ่ ๆ เพื่อวัดค่าสภาพอากาศให้ตรงกับปัจจุบันมากที่สุด

ข้อมูลนี้อาจจะถูกนำลงกูเกิลแมพและแอพลิเคชั่นแผนที่อื่นๆ ที่ผู้คนสามารถใช้งานได้ง่าย เพียงแค่เปิดสมาร์ทโฟนเพื่อตรวจสอบว่าตรงจุดไหนที่ควรเลี่ยง ซึ่งทำให้พวกเขาสามารถเลือกไปในเส้นทางที่เต็มไปด้วยอากาศสะอาดๆ หรือใช้ข้อมูลสำหรับการเลือกอพาร์ทเมนต์ที่มลภาวะรอบข้างน้อย

“การทำงานด้านวิทยาศาสตร์เป็นเพียงวิธีการเท่านั้น ไม่ใช่เป้าหมาย เป้าหมายของพวกเราคือสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ได้มานั้นมันมีประโยชน์และถูกใช้งานในทางบวกกับผู้คน” - Dr.Hamburg -

source :

https://futurism.com/an-app-can-identify-highly-polluted-areas-in-cities/