เมื่อมีการลดรายจ่ายและเริ่มบริหารเงินเป็น ก็ต้องเริ่มสร้างความมั่นคง ขยับขยายเปลี่ยนช่องทางหาเงินเพิ่มขึ้น เพื่อการปรับปรุงบ้านใหม่ และสร้างความสุขในครอบครัวแบบสบายใจ ไม่ลำบากกระเป๋าเงิน

สิ่งหนึ่งที่หลายๆ คนมักจะลืมในการทำธุรกิจก็คือการตั้งหน้าตั้งตาขายสินค้าและบริการให้ได้มากที่สุด แต่หลายคนแม้จะขายของได้มากก็ไม่ได้หมายความว่าจะสร้างความก้าวหน้าเติบโตให้กับกิจการได้ มีหลายกรณีที่ยิ่งขายยิ่งเจ๊งซะด้วย นั่นก็เป็นเพราะว่าการทำธุรกิจนั้น ไม่ได้มีเรื่องการขายเพียงอย่างเดียว แต่หัวใจของการทำกิจการนั้นคือการบริหารเงินทองให้รายรับสอดคล้องกับรายจ่ายจนสามารถสร้างผลกำไรได้

แต่นักธุรกิจทุกคนเมื่อประสบความสำเร็จในขั้นต้นของการทำกิจการนั้นก็ย่อมอยากจะให้ธุรกิจของตัวเองขยับขยายเติบโตมากขึ้น รวมถึงการสร้างชีวิตเราให้มีความสุข สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น และเพื่อเป้าหมายในการปรับปรุงบ้านใหม่ ตามที่เราตั้งใจไว้ เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราจะต้องดำเนินการเพื่อให้ตอบวัตถุประสงค์ทั้ง 2 อย่างนั้น ก็คือการนำเงินที่ได้จากผลกำไรมาต่อยอดกิจการและความมั่งคั่งให้กับชีวิต รวมถึงเป้าหมายของครอบครัวที่เราได้วางแผนร่วมกัน โดยเราจะต้องแบ่งส่วนของกำไรเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 การนำไปต่อยอดกิจการ

เมื่อเราเริ่มธุรกิจในช่วงแรก ในฐานะมือใหม่เราอาจจะมีกำลังการผลิตไม่มาก มีการจ้างพนักงานเพื่อทำงานให้บริษัทอย่างจำกัด ถ้าธุรกิจเราสามารถดำเนินการไปได้อย่างดี มีลูกค้าและความต้องการที่จะใช้บริการเรามากขึ้นย่อมติดปัญหากำลังการผลิตที่ไม่พอ อาจจะต้องขยายกำลังการผลิต จ้างคนเพิ่ม เพื่อให้สามารถขายได้มากขึ้น เงินที่ได้จากผลกำไรของธุรกิจตรงนี้ก็สามารถนำมาต่อยอดให้กิจการเราให้ธุรกิจขยายได้ และในระยะยาวก็จะสามารถสร้างผลกำไรที่เติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ

ส่วนที่ 2 การนำไปต่อยอดความมั่งคั่งของชีวิต

ในฐานะที่เราเป็นเจ้าของกิจการ ก็คงไม่มีใครนำผลกำไรไปต่อยอดกิจการให้รวยล้นฟ้าโดยเจ้าของใช้ชีวิตอย่างยาจก การแบ่งผลกำไรให้กับเจ้าของมาใช้เพื่อความสุขและความมั่งคั่งของตัวเองนั้น ก็ย่อมเป็นสิ่งที่ทำได้เช่นกัน ผลกำไรของธุรกิจในส่วนนี้ถือว่าเป็นรายได้ของเราและครอบครัว เราอาจจะวางแผนใช้เงินส่วนนี้ไปกับการปรับปรุงบ้านใหม่ พาครอบครัวไปเที่ยวในที่ต่างๆ หลังจากเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานและสร้างความสุขอื่นๆ ให้กับชีวิต แต่ต้องอย่างลืมว่าเมื่อมันเป็นรายได้ของเราแล้ว ก็ต้องมีการวางแผนรายรับรายจ่ายให้ดี หากเราวางแผนดีก็จะมีเงินออมให้สามารถใช้ในเรื่องอื่นๆ ได้ในยามฉุกเฉินและมีเงินใช้อย่างสบายกระเป๋าไปถึงยามเกษียณได้เลย

อย่าลืมว่าการบริหารเงินเป็นเรื่องที่สำคัญทั้งในส่วนของธุรกิจและเรื่องครอบครัว วางแผนให้ดีธุรกิจมีกำไรก็จะทำให้ต่อยอดธุรกิจพร้อมๆ กับการสร้างสิ่งใหม่ๆ ในครอบครัวของเราได้อย่างมีความสุข และมีสุขภาพทางการเงินที่ดี

สามารถติดตามอ่านบทความได้ ที่นี่

ศูนย์รวมเคล็ดลับทางการเงินดีๆ

www.bangkokbank.com/moneytutor