ธนาคารโลก (World Bank) เพิ่งออกมาเตือนว่า ภูมิภาคเอเชียตะวันออกกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society) เร็วที่สุดในโลก

36% ของประชากรโลกที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก อย่างเช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และอาจมีความเสี่ยง #แก่ก่อนรวย หมายความว่า แก่ก่อนที่จะรวยซะอีก ลำบากนะครับ แก่แล้วยังไม่รวยสักที อย่างน้อยก็ควรมีเงินพอเหลือใช้ให้แบบอยู่ได้น่าจะดีกว่า

และอีกประมาณ 25 ปีข้างหน้า จำนวนประชากรผู้ใหญ่วัยทำงานในประเทศเกาหลีใต้จะลดลงมากกว่า 15% จากปัจจุบัน ส่วนประเทศไทย จีน ญี่ปุ่น จะมีประชากรผู้ใหญ่วัยทำงานลดลงมากกว่า 10% (อ่านเพิ่มที่นี่ https://www.thairath.co.th/content/546975)

หลายคนยังมีความเข้าใจผิดคิดว่าเรื่องการเกษียณเป็นเรื่องที่ไกลตัวและเป็นเรื่องของคนที่อายุมากเท่านั้น ทั้งที่ความจริงแล้ว การวางแผนเกษียณ ต้องอาศัยการวางแผนในระยะยาวโดยเริ่มต้นตั้งแต่วัยทำงาน

ตัวอย่าง สมมติอัตราผลตอบแทนจากเงินออมและเงินลงทุนเฉลี่ยเท่ากับ 5% ต่อปี หากคุณตั้งใจจะมีเงินเก็บ 1 ล้านบาท สำหรับไว้ใช้จ่ายหลังเกษียณเมื่ออายุ 60 ปี

ถ้าคุณเริ่มต้นออมเงินตั้งแต่อายุ 31 ปี คุณจะต้องออมเงินเดือนละ 1,250 บาท

แต่ถ้าคุณเริ่มออมเงินตอนอายุ 51 ปี คุณจะต้องออมเงินเดือนละ 6,300 บาท จึงจะสามารถมีเงินเก็บครบ 1 ล้านบาทตามที่ต้องการได้

เห็นไหมครับว่า ยิ่งออมเงินช้าภาระการออมเงินต่อเดือนจะยิ่งลำบากมากขึ้น คุณสามารถใช้เครื่องมือจากเว็บไซต์นี้เพื่อเป็นการคำนวณผลลัพธ์ที่ได้จากจำนวนเงินที่ออมต่อเดือนครับ http://bit.ly/2WhacoY

ทาง กลต. (สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ได้มีเครื่องมือที่ช่วยในการคำนวณว่า ควรมีเงินออมเท่าไร ถึงจะเพียงพอไว้ใช้ในยามเกษียณได้

พร้อมทั้งให้คำแนะนำเบื้องต้นกรณีที่ผู้ใช้งานมีเงินไม่พอยามเกษียณอีกด้วย ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่น่าสนใจมากๆเลยครับ (สามารถเข้าไปใช้เครื่องมือได้ที่นี่ http://bit.ly/2wQKbCR)

ปัจจุบันภาครัฐได้มีการส่งเสริมการออม 2 รูป แบบ คือ การออมภาคบังคับ ประกอบด้วย กองทุนประกันสังคมและกองทุบบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และ การออมภาคสมัครใจ ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนรวมระยะยาว เป็นต้น ทีนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่า การออมในแต่ละช่วงวัย มีขั้นตอนที่แตกต่างกันอย่างไรบ้าง

ช่วงวัยเริ่มทำงาน อายุ 21-30 ปี

จะเป็นช่วงที่รายรับค่อนข้างจำกัด ซึ่งการออมที่ดีควรออมเงินประมาณ 1 ใน 4 ของรายได้แต่ละเดือน เพราะค่าใช้จ่ายหรือภาระหนี้สินของคนวัยนี้ไม่ค่อยสูงนัก

การวางแผนการเงินควรบริหารรายจ่ายและรายได้ให้เพียงพอ มีการตั้งเป้าหมายในการออม

ช่วงวัยเริ่มสร้างครอบครัว อายุ 31-40 ปี

เป็นวัยที่เริ่มเพิ่มมีความก้าวหน้าในการทำงานและสร้างฐานะให้กับตนเอง เช่น ซื้อบ้าน ผ่อนรถ ทำให้ภาระหนี้สินเริ่มสูงขึ้นตามมาเช่นกัน

สำหรับการออมเงินควรแบ่งไว้สำหรับการลงทุน 50 % หรือแบ่งลงทุนในหลักทรัพย์ 50% ซึ่งเงินที่ลงทุนควรนำไปลงทุนในหุ้นที่มีปันผลมากแต่ความเสี่ยงน้อย หรือนำไปลงทุนในธุรกิจส่วนตัวเพื่อเพิ่มรายได้หลายๆช่องทาง

ช่วงวัยการงานมั่นคง อายุ 41-50 ปี

เป็นช่วงที่รายได้ต่อเดือนค่อนข้างสูง การเก็บออมจะแตกต่างจากช่วงต้นๆ เพราะเริ่มมีภาระมากขึ้น

ช่วงวัยนี้ควรแบ่งเงินออมไม่ต่ำกว่า 30% ของรายได้หรือนำไปลงทุนในหุ้น 30% และลงทุนในนตราสารหนี้ 40% ที่มีอัตราการเสี่ยงต่ำที่สุด

ช่วงเข้าสู่วัยเกษียณ อายุ 50-60 ปี

ควรเน้นการนำเงินส่วนใหญ่ไปกับการออมประมาณ 70% เป็นวัยที่ไม่ควรทำธุรกิจที่มีความเสี่ยง หากคิดจะลงทุนก็ควรลงทุนซื้อหุ้นในระยะยาวไม่เกิน 30%

ช่วงวัยหลังเกษียณ อายุมากกว่า 61 ปีขึ้นไป

ควรออมให้น้อยลงเหลือเพียง 25% ของรายได้และลงทุนในหุ้นอีก 20% การลงทุนของคนวัยเกษียณ ควรคำนึงถึงการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำและมีโอกาสที่จะได้รับเงินต้นกลับคืนมาสูงเป็นส่วนใหญ่ เพราะมีโอกาสที่จะทำให้เงินก้อนสุดท้ายในชีวิตลดลงและอาจไม่เพียงพอกับการใช้ในบั้นปลายชีวิต ทั้งนี้การลงทุนควรคำนึงถึงผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ด้วยเสมอ

อย่าปล่อยให้ความไม่รู้ทางการเงิน มาทำให้ชีวิตหลังวัยเกษียณของคุณต้องลำบากนะครับ การเริ่มต้นวางแผนเกษียณยิ่งเริ่มไว ยิ่งดีต่อตัวคุณเอง นั่นก็คือช่วงอายุ 21-30 ปี

ยิ่งเริ่มออมในช่วงอายุน้อยๆ ช่วงเริ่มต้นของวัยทำงาน จะทำให้ภาระการออมของคุณนั้นลดลง และทำให้คุณสามารถมีเงินเก็บหลังเกษียณมากขึ้น

ดังคำกล่าวที่ว่า “ออมก่อนรวยกว่า” การวางแผนการเงินจึงไม่ใช่เพียงแค่การตั้งเป้าหมายอีกต่อไป แต่ต้องเริ่มลงมือทำตั้งแต่วันนี้

ที่มา

ศคง. ธนาคารแห่งประเทศไทย

https://www.1213.or.th/th/moneymgt/retire/Pages/retire.aspx

Allianz Ayudhya

https://www.azay.co.th/th/insurance/article/archives/life-saving-plan/

SET

http://bit.ly/2WwuFen

aomMONEY เปิดรับนิสิต นักศึกษาฝึกงาน สนใจส่ง email มาสมัครพร้อม resume แนะนำตัวได้ที่ ratthapat@likemeasia.com ครับ อ่านรายละเอียดทุกตำแหน่งฝึกงานได้ที่นี่ https://bit.ly/2IZ6P2z

ติดตามความรู้เรื่องการเงินการลงทุนจาก aomMONEY
Line@ : @aommoney
Website : www.aomMONEY.com
Youtube : https://www.youtube.com/AommoneyTH
กลุ่มกองทุนไหนดี : https://www.facebook.com/groups/SelectedFund/