แรงงานมีฝีมือลุ้นรับค่าแรงสูงสุด 600บาท ไม่ว่าจะอุตสาหกรรมไหนๆถ้ามีฝีมือเตรียมเฮได้เลยแรงงานมีฝีมือลุ้น รับค่าแรงสูงสุด วันละ 600 บาท