หลายคนมีแผนจะไปเที่ยวต่างประเทศมากมายใช่มั้ยคะ แต่วันนี้เราจะพาไปวางแผนแพคกระเป๋าไปดาวอังคาร แล้วทำไมเราต้องไปล่ะ เราไปดูเหตุผลกันเลย

โลกนี้มันแคบไป เก็บกระเป๋าไปดาวอังคารกันเถอะ!โลกนี้มันแคบไป เก็บกระเป๋าไปดาวอังคารกันเถอะ!โลกนี้มันแคบไป เก็บกระเป๋าไปดาวอังคารกันเถอะ!โลกนี้มันแคบไป เก็บกระเป๋าไปดาวอังคารกันเถอะ!โลกนี้มันแคบไป เก็บกระเป๋าไปดาวอังคารกันเถอะ!โลกนี้มันแคบไป เก็บกระเป๋าไปดาวอังคารกันเถอะ!โลกนี้มันแคบไป เก็บกระเป๋าไปดาวอังคารกันเถอะ!โลกนี้มันแคบไป เก็บกระเป๋าไปดาวอังคารกันเถอะ!โลกนี้มันแคบไป เก็บกระเป๋าไปดาวอังคารกันเถอะ!โลกนี้มันแคบไป เก็บกระเป๋าไปดาวอังคารกันเถอะ!โลกนี้มันแคบไป เก็บกระเป๋าไปดาวอังคารกันเถอะ!โลกนี้มันแคบไป เก็บกระเป๋าไปดาวอังคารกันเถอะ!โลกนี้มันแคบไป เก็บกระเป๋าไปดาวอังคารกันเถอะ!โลกนี้มันแคบไป เก็บกระเป๋าไปดาวอังคารกันเถอะ!โลกนี้มันแคบไป เก็บกระเป๋าไปดาวอังคารกันเถอะ!