ถ้าไปด้วยกันไม่ได้ก็ต้องหย่า แต่การหย่าไม่ใช่ความล้มเหลวนะคะ หลังหย่าก็มีความสุขได้ค่ะใช้ชีวิต หลังหย่า เดินหน้าด้วยความสุข