มีความเชื่อที่ว่าใส่หมวกแล้วหัวจะล้าน จริงหรือไม่ วันนี้มีคำตอบค่ะ

ใส่หมวกแล้วหัวล้านจริงหรือไม่?