ไข่ของคุณก็มีวันหมดอายุ! เช็คก่อนกิน ไข่ของคุณยังสดมั้ยนะ?ไข่ของคุณอายุเท่าไหร่? ทำอย่างไร