พกร่ม พกเสื้อกันฝนได้ถูกวัน ไม่ต้องกลัวเปียกอีกต่อไป เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2650 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ได้เปิดตัวระบบพยากรณ์อากาศ และแอพพลิเคชั่นในชื่อ “WMApp” แอพพลิเคชั่นที่การันตีว่ามีความแม่นยำ และความละเอียดสูงที่สุดในอาเซียน สามารถคาดการณ์เวลาฝนตกได้ล่วงหน้าถึง 28 ชม. หรือระยะยาว 5.5 วัน

ไทยเจ๋ง! เปิดตัว WMApp แอพฯ พยากรณ์อากาศแม่นสุดในอาเซียน!

      WMApp แอพพลิเคชั่นที่มีการเชื่อมต่อกับ Google Maps สามารถระบุตำแหน่งพื้นที่ ความหนักเบาของฝน หรือแม้กระทั่งคาดการณ์เวลาฝนตกล่วงหน้าได้ ซึ่งเป็นผลมาจากการวิจัย และพัฒนาอัลกอริทึมประมาณค่าฝน หิมะ ลูกเห็บ โดยการสังเกตของดาวเทียว นอกจากนี้ยังพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศเชิงเลขความละเอียดสูงสำหรับเขตร้อน (Tropics) ต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี

      ผศ.ดร.ชินวัชร์ สุรัสวดี อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ผู้รับผิดชอบโครงการจัดตั้งวิทยาลัยวิศวกรรมอวกาศและระบบโลก กล่าวว่า สำหรับการแก้ปัญหาความไม่แม่นยำการพยากรณ์ การบริหารจัดการน้ำ และป้องกันภัยธรรมชาติภาพรวมของประเทศนั้น จำเป็นต้องพิจารณาปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับระบบโลก โดยมองทั้งการกระทำของมนุษย์ที่จะทำให้โลกเปลี่ยนแปลง และการเปลี่ยนแปลงของโลกที่จะส่งผลกระทบต่อมนุษย์

ไทยเจ๋ง! เปิดตัว WMApp แอพฯ พยากรณ์อากาศแม่นสุดในอาเซียน!

      นอกจากนี้ ผศ.ดร.ชินวัชร์ ยังกล่าวต่อว่า จากปัญหาข้างต้นจึงผลักดันโครงการจัดตั้งวิทยาลัยวิศวกรรมอวกาศและระบบโลก (College of Space and Earth Systems Engineering: SESE) ขึ้น เพื่อหวังแก้ไขปัญหา ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีอวกาศโดยใช้ดาวเทียมประเภทต่าง ๆ ถือเป็นวิธีการเดียว ที่สามารถสังเกตข้อมูลข่าวสารที่สำคัญเกี่ยวกับระบบต่างๆ ของโลก ได้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วโลกอย่างรวดเร็ว


      สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หมายเลขโทรศัพท์ 02-329-8111 หรือเข้าไปที่ www.kmitl.ac.th