บ้านเราปราศจากนักการเมืองมา 5 ปี มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากเดิมบ้างมาดูกันค่ะ 

ไม่มีนักการเมืองมา 5 ปี ประเทศไทยโปร่งใสขึ้นจริงหรอ?