ขายของออนไลน์ อยากจะยื่นภาษีให้ถูกต้อง แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงดี? อยากแนะนำให้เริ่มต้นจากบทความตอบคำถามภาษีเป็นภาษาคนในตอนนี้ครับ

เรื่องของเรื่อง คือ มีคำถามสอบถามมาทางแฟนเพจ TAXBugnoms ว่า ทำธุรกิจขายของออนไลน์พวกเสื้อ หมวก กระเป๋า มีรายได้อยู่ที่ 1,500,000 บาทต่อปี แบบนี้จะต้องเสียภาษีแบบไหนยังไงบ้าง ? 

หลักการคิด คือ รูปแบบของธุรกิจคือแบบไหน อย่างกรณีที่ตั้งคำถามมา รูปแบบคือ บุคคลธรรมดา ซึ่งการคำนวณภาษีตามวิธี "เงินได้สุทธิ" สามารถเลือกหักค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้ 2 วิธี คือ หักค่าใช้จ่ายแบบเหมา และ หักค่าใช้จ่ายตามจำเป็นและสมควร (ตามจริง)

โดยจากข้อมูลเพิ่มเติมพบว่า เจ้าของตัวอย่างนี้ เลือกหักค่าใช้จ่ายเหมา 60% และมีค่าลดหย่อนที่สามารถหักได้ คือ 120,000 บาท ทำให้เหลือเงินได้สุทธิ 480,000 บาท ดังนี้

รายได้ - ค่าใช้จ่าย(เหมา) - ลดหย่อน
= 1,500,000 - 900,000 - 120,000
= 480,000 บาท

หลังจากนั้นคิดภาษียังไงต่อดี? ถ้าเอายอดเงินได้สุทธิ 480,000 บาทต้องเอามาคิดภาษีอัตราก้าวหน้า ในอัตรา 5-35% ตามตารางอัตราภาษีเงินได้ จะได้ออกมาตามนี้ คือ

150,000 บาทแรก ไม่ต้องเสีย
150,000 บาทต่อมาเสียอัตรา 5%
180,000 บาทต่อมาเสียเสียอัตรา 10%
รวมทั้งหมดคิดเป็นภาษี 25,500 บาท

ส่วนแรกนี่คือ การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งถ้าใครยังไม่เข้าใจวิธีการคำนวณภาษีสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่คลิปด้านล่างนี้ หรือบทความ วิธีการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ครับคำถามต่อมา คือ ถ้าหากรายได้ 1.8ล้าน ต้องจด Vat ใช่ไหม? อันนี้เป็นเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วครับ สมมติว่า ถ้าปีไหนขายได้ 2,000,000 บาท แบบนี้ต้องนำส่วนต่างของ 1,800,000 บาท นั่นคือ 200,000 มา x 7% = 14,000 บาท 

และถ้ามียอดเกิน 1.8 ล้านบาทเมื่อไร ต้องไปจด VAT ภายใน 30 วันนับจากวันที่เกิน โดยส่วนที่เกิน 1.8 ล้านบาทเป็นต้นไปจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และจะเริ่มเสียภาษี VAT 7% ต่อจากนั้นเป็นต้นมาหลังจากที่จดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว คือ

ซึ่งแปลว่า ยอดขายจะมีปัญหาต่อจากนี้ คือ ธุรกิจสามารถบวกราคาเพิ่ม 7% ได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้กำไรจะลดลงไปถึง 7%  รวมถึงต้องศึกษาเรื่องต่อไปนี้ด้วยครับ

1. การออกใบกำกับภาษีเต็มรูป หรืออย่างย่อ
2. การทำรายงานภาษีซื้อขาย สินค้าคงเหลือ
3. การยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มทุกเดือน

นี่คือสิ่งที่ต้องทำต่อ เพื่อให้การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มถูกต้องอีกทอดหนึ่ง ซึ่งผมอยากแนะนำให้ดูคลิปเพิ่มเติมเรื่องของการขายของออนไลน์กับการเสียภาษีด้านล่างดังนี้ครับผม


สุดท้ายนี้ พรี่หนอมฝากทุกคนติดตามบทความภาษีที่ บล็อกภาษีข้างถนน และแฟนเพจ TAXBugnoms ด้วยนะครับ ขอบคุณครับผม