พรี่หนอมครับ ขายทองคำแท่ง ต้องเสียภาษีไหม? แบบว่าช่วงนี้มีเรื่องต้องใช้เงิน คำถามนี้ส่งมาทางแฟนเพจ พร้อมกับข้อสงสัยในใจ และที่แน่ๆ แปลว่าคนถามนี้มีเรื่องต้องใช้เงินด่วนจริง แต่ยังคงอิงเรื่องภาษีอยู่  

ถ้าให้ตอบคำถามนี้แบบสั้น ๆ นั่นคือ ไม่เสียภาษี ไม่ว่าจะมองจากหลักการของกฎหมาย หรือสามัญสำนึกก็ตาม เพราะการขายในลักษณะนี้ไม่ได้ประกอบในลักษณะของธุรกิจ แต่เป็นการขายทรัพย์สินส่วนตัวที่เรามี ซึ่งได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามมาตรา 42(9) นั่นเอง


มาตรา 42 (9) การขายสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดก หรือสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหากำไร แต่ไม่รวมถึงเรือกำปั่น เรือที่มีระวางตั้งแต่หกตันขึ้นไป เรือกลไฟ หรือเรือยนต์ที่มีระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไป หรือแพ


โดยการขายทรัพย์สินส่วนตัวนั้น จะถือเป็นการเข้าเงื่อนไขของคำว่า มิได้มุ่งในทางการค้าหรือหากำไร เพราะขายไปเพื่อให้ได้เงินมา หรืออารมณ์เราขายของที่เราซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้ ที่ไม่ได้ทำในรูปแบบธุรกิจนั่นเองครับแต่ถ้าเป็นการประกอบธุรกิจอันนี้ต้องเสียภาษีเงินได้ตามปกติอยู่แล้ว (และบางกรณีอาจจะเสียภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย) เนื่องจากเป็นการได้มาซึ่งรายได้ หรือพูดง่าย ๆ มันคือ การมุ่งค้าหากำไรตามกฎหมายนั่นเองครับผม


สุดท้ายนี้ พรี่หนอมฝากทุกคนติดตามบทความภาษีที่ บล็อกภาษีข้างถนน และแฟนเพจ TAXBugnoms ด้วยนะครับ ขอบคุณครับผม