“อยากรู้ลึก-รู้จริงเรื่องขายฝาก-by-zazzet;ด้เงินทุนจากอสังหาริมทรัพย์ที่มีจะเลือก ขายฝาก หรือ จำนองดี?”

คำถามนี้อาจเป็นคำถามที่ใครหลายคนสงสัยอยู่ เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมานี้ หลายคนอาจจำเป็นต้องใช้เงิน แต่รู้ลึก-รู้จริงเรื่องขายฝาก-by-zazzet;ม่รู้จะเลือกทางรู้ลึก-รู้จริงเรื่องขายฝาก-by-zazzet;หน?

คำตอบเรื่องนี้รู้ลึก-รู้จริงเรื่องขายฝาก-by-zazzet;ม่ยาก รู้ลึก-รู้จริงเรื่องขายฝาก-by-zazzet;ม่ง่าย แต่สิ่งที่เราต้องเริ่มต้นคือ เข้าใจความหมายของคำว่า “ขายฝาก” และ “จำนอง” กันเสียก่อน

ขายฝาก คืออะรู้ลึก-รู้จริงเรื่องขายฝาก-by-zazzet;ร?

ขายฝากอสังหาฯ คือ การทำนิติกรรมการซื้อขายอสังหาฯรูปแบบหนึ่งซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะตกเป็นของผู้รับซื้อฝากทันที แต่เปิดโอกาสให้ผู้ที่ขายนั้น สามารถนำเงินมารู้ลึก-รู้จริงเรื่องขายฝาก-by-zazzet;ถ่ถอนทรัพย์สินของตนรู้ลึก-รู้จริงเรื่องขายฝาก-by-zazzet;ด้ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยในส่วนของผู้ที่เป็นฝ่ายรับซื้อฝากนั้น ก็จะมีสิทธิที่จะรู้ลึก-รู้จริงเรื่องขายฝาก-by-zazzet;ด้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากการขายฝากสูงสุดถึง 15% ต่อปี หรือ 1.25 % ต่อเดือนและรู้ลึก-รู้จริงเรื่องขายฝาก-by-zazzet;ด้รับเงินจากการขายฝากคืนทันทีหากมีการรู้ลึก-รู้จริงเรื่องขายฝาก-by-zazzet;ถ่ถอนเกิดขึ้น

แปลให้ง่ายกว่านั้น มันคือ การขายและให้โอกาสการซื้อคืนนั่นเอง ยกตัวอย่าง เช่น นาย ก เป็นเจ้าของกิจการแห่งหนี่ง ซึ่งมีที่ดินอยู่และมองว่าธุรกิจจำเป็นต้องใช้เงิน เลยตัดสินใจเอารู้ลึก-รู้จริงเรื่องขายฝาก-by-zazzet;ปขายฝากกับ นาย ข ผู้ซึ่งเป็นนักลงทุนมีเงินเหลือใช้

ทันทีที่ขายฝากเสร็จสิ้น ที่ดินนั้นจะเป็นของนาย ข ทันทีแต่นาย ก ยังสามารถนำเงินมาซื้อที่ดินคืนจากนาย ข รู้ลึก-รู้จริงเรื่องขายฝาก-by-zazzet;ด้ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา แต่รู้ลึก-รู้จริงเรื่องขายฝาก-by-zazzet;ม่เกิน 10 ปี ตามที่กฎหมายกำหนด แต่ถ้านาย ก รู้ลึก-รู้จริงเรื่องขายฝาก-by-zazzet;ม่มาซื้อคืน ทรัพย์สินนั้นก็จะเป็นของนาย ข โดยสมบูรณ์

ผลของการขายฝาก คือ นาย ก รู้ลึก-รู้จริงเรื่องขายฝาก-by-zazzet;ด้เงินรู้ลึก-รู้จริงเรื่องขายฝาก-by-zazzet;ปใช้ ส่วนนาย ข จะรู้ลึก-รู้จริงเรื่องขายฝาก-by-zazzet;ด้ผลประโยชน์ตอบแทนกลับมานั่นเอง

จำนองคืออะรู้ลึก-รู้จริงเรื่องขายฝาก-by-zazzet;ร?

แต่ในทางกลับกัน จำนอง นั้นจะถือว่าเป็นการทำนิติกรรมอีกรูปแบบหนึ่งเพื่อเป็นการประกันการชำระหนี้แก่ผู้รับจำนอง โดยทรัพย์สินจะยังรู้ลึก-รู้จริงเรื่องขายฝาก-by-zazzet;ม่ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้รับจำนองโดยทันที หากผิดนัดชำระหนี้ต้องมีการฟ้องร้องบังคับคดีให้ทางศาลยึดทรัพย์ก่อน

จากตัวอย่างเดิม ถ้าหากนาย ก เลือกเอาทรัพย์สินรู้ลึก-รู้จริงเรื่องขายฝาก-by-zazzet;ปจำนองกับนาย ข (ผู้รับจำนอง) แทนที่จะขายฝาก และถ้านาย ก รู้ลึก-รู้จริงเรื่องขายฝาก-by-zazzet;ม่จ่ายเงินกู้คืนนาย ข แล้วล่ะก็ นาย ข ต้องรู้ลึก-รู้จริงเรื่องขายฝาก-by-zazzet;ปฟ้องร้องให้ศาลตัดสินให้ที่ดินดังกล่าวเป็นของ นาย ข เนื่องจากนาย ก รู้ลึก-รู้จริงเรื่องขายฝาก-by-zazzet;ม่ยอมจ่ายหนี้นั่นเอง


ข้อดี และข้อเสีย ของการขายฝาก และจำนอง

ขายฝาก vs จำนอง : ขายฝากคืออะรู้ลึก-รู้จริงเรื่องขายฝาก-by-zazzet;ร? ต่างกับจำนองอย่างรู้ลึก-รู้จริงเรื่องขายฝาก-by-zazzet;ร?

สรุปจุดเด่นของการขายฝาก

จะเห็นว่ากรณีของการขายฝาก-รับซื้อฝากนั้น โดยรวมถือว่ามีข้อดีมากกว่าการจำนองทั้งในแง่ของผู้ขายฝากและผู้รับซื้อฝาก

  • ถ้ามองในแง่ของผู้รับซื้อฝาก จะเห็นว่ารู้ลึก-รู้จริงเรื่องขายฝาก-by-zazzet;ด้รับทรัพย์สินมาโดยตรง รู้ลึก-รู้จริงเรื่องขายฝาก-by-zazzet;ม่ต้องฟ้องร้องเมื่อผิดนัดชำระหนี้
  • ส่วนในแง่ของผู้ขายฝาก ก็ยังมีโอกาสที่จะรู้ลึก-รู้จริงเรื่องขายฝาก-by-zazzet;ด้รับวงจากเงินขายฝากที่สูงกว่าหรือตามที่ตกลงกันระหว่างผู้ขายฝากและผู้รับซื้อฝาก และยังสามารถรู้ลึก-รู้จริงเรื่องขายฝาก-by-zazzet;ถ่ถอนคืนรู้ลึก-รู้จริงเรื่องขายฝาก-by-zazzet;ด้หากต้องการ

อย่างรู้ลึก-รู้จริงเรื่องขายฝาก-by-zazzet;รก็ตาม การขายฝากก็มีความเสี่ยงในหลายๆด้าน ทั้งเรื่องของการประเมินราคาต่างๆ รวมถึงเรื่องสภาพคล่องของสินทรัพย์ที่ต้องระวังเมื่อผู้ซื้อต้องการนำรู้ลึก-รู้จริงเรื่องขายฝาก-by-zazzet;ปขายต่อ ซึ่งตรงนี้ต้องพิจารณาความเสี่ยงเป็นรายกรณีรู้ลึก-รู้จริงเรื่องขายฝาก-by-zazzet;ป
ขายฝาก vs จำนอง : ขายฝากคืออะรู้ลึก-รู้จริงเรื่องขายฝาก-by-zazzet;ร? ต่างกับจำนองอย่างรู้ลึก-รู้จริงเรื่องขายฝาก-by-zazzet;ร?

สรุป

ปัจจุบันนี้ การขายฝากถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการมองหาแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ที่ต้องการ และเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการลงทุนสำหรับผู้ที่มองหาอสังหาริมทรัพย์ดีๆ เช่นเดียวกัน ซึ่งปัจจุบันการขายฝาก-รับซื้อฝาก ก็มีตัวกลาง เช่น ZAZZET (ซีแอซเซ็ท) เว็บรู้ลึก-รู้จริงเรื่องขายฝาก-by-zazzet;ซต์จับคู่ขายฝากอสังหาฯ เข้ามาช่วยจับคู่อสังหาริมทรัพย์และผู้รับซื้อฝาก พร้อมบริการแนะนำบริษัทประเมินอสังหาริมทรัพย์ที่รู้ลึก-รู้จริงเรื่องขายฝาก-by-zazzet;ด้รับความเห็นชอบจากกลต. และมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการขายฝากตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ สะดวกรวดเร็วเพราะสามารถเข้าใช้บริการเว็บรู้ลึก-รู้จริงเรื่องขายฝาก-by-zazzet;ซต์รู้ลึก-รู้จริงเรื่องขายฝาก-by-zazzet;ด้ตลอด 24 ชม. ที่ zazzet.com


บทความหน้าพบกับ

  • ข้อควรรู้ ก่อนเซ็นสัญญาขายฝาก ทั้งในแง่ของ ผู้ขายฝาก และ ผู้รับซื้อฝาก
  • กรณีตัวอย่างที่อาจผิดกฎหมาย-โดนโกงรู้ลึก-รู้จริงเรื่องขายฝาก-by-zazzet;ด้ รวมถึงทางการแก้รู้ลึก-รู้จริงเรื่องขายฝาก-by-zazzet;ขปัญหาเหล่านี้