คำถามในตอนนี้มีอยู่ว่า ถ้าปีที่แล้ว จ่ายภาษีครึ่งปี (ภ.ง.ด.94) ไปแล้ว เราจะต้องยื่นภาษีสิ้นปีแบบไหนยังไง? ตอนยื่นเอายอดภาษีครึ่งปีไปหักตอนไหน หรือ ยื่นเฉพาะรายได้ครึ่งปีหลังหรือเปล่า ? งงไปหมดแล้ว ขอคำตอบด้วยจ้า 

ก่อนที่จะตอบคำถามนี้ เราต้องเข้าใจวิธีคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากันก่อนครับ นั่นคือ 

ภาษีสิ้นปี = คำนวณภาษีทั้งปี (12 เดือน)

ดังนั้นการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปี จะคำนวณจากรายได้ที่เกิดขึ้นทั้งหมดในรอบปี (12 เดือน) ตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม ของทุกปี โดยมีหน้าที่ยื่นภาษีภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป

โดยปกติคนทั่วไปที่ไม่ได้มีรายได้ประเภท 5-8 จะมีหน้าที่ยื่นแค่ภาษีสิ้นปีปีละ 1 ครั้ง ด้วยแบบแสดงรายการภาษี ภ.ง.ด 90 หรือ ภ.ง.ด. ตอบปัญหาภาษีแบบภาษาคน 

ภาษีครึ่งปี = คำนวณภาษีครึ่งปี (6 เดือนแรก)

ส่วนการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี คือ การคำนวณภาษีสำหรับคนที่มีรายได้ประเภทที่ 5-8 เกินกว่า 60,000 บาท ในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน ของทุกปี แล้วยื่นภาษี หรือจ่ายภาษีล่วงหน้า (ถ้าคำนวณแล้วมียอดต้องจ่าย) ให้กับสรรพากรไว้ ด้วยแบบแสดงรายการภาษี ภ.ง.ด.94 โดยมีหน้าที่ยื่นภาษีภายในเดือนกันยายนของปีนั้น

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย = ถูกคนจ่ายหักไว้ล่วงหน้า

ส่วนภาษีอีกตัวคือ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่เราโดนคนจ่ายเงินให้หักไว้ล่วงหน้าและนำส่งให้กับสรรพากร ซึ่งตรงนี้เรามีหน้าที่เก็บหลักฐานการหักภาษี ณ ที่จ่ายในแต่ละปีมารวบรวมไว้ แล้วเอามายื่นภาษีให้ถูกต้อง (กรณีที่ไม่ใช่ Final TAX) แล้วนำยอดภาษีที่คิดได้มาหักออกจากภาษีเงินได้สิ้นปีที่ต้องเสีย


ภาษีที่ต้องจ่าย หรือ ขอคืน ในแต่ละปี
มีวิธีคำนวณมาจาก
ภาษีสิ้นปี - ภาษีครึ่งปี - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย


ดังนั้น ถ้าเราจ่ายภาษีครึ่งปีไปแล้ว หน้าที่ของเราคือเก็บใบเสร็จและยอดเงินไว้ และถ้าเราถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ระหว่างปีด้วย เราก็มีหน้าที่เก็บหนังสือรับรองการหักภาษีเช่นเดียวกัน

เมื่อถึงเวลายื่นภาษีสิ้นปี เรานำรายได้ทั้งปี มาก็กรอกข้อมูลรายได้ทั้งปีตามปกติ และกรอกภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามประเภทของรายได้ สุดท้าย มากรอกภาษีครึ่งปีที่จ่ายไปในหน้าสุดท้าย ก็จะได้คำตอบว่า เราต้องจ่ายภาษีเพิ่มอีกไหม? หรือว่า ได้คืนภาษีจำนวนเท่าไร ดังนั้นทำความเข้าใจความสัมพันธ์เรื่องนี้ จะช่วยให้เราวางแผนและจัดการภาษีได้ถูกต้องครับ

สุดท้ายนี้ พรี่หนอมฝากทุกคนติดตามบทความภาษีที่ บล็อกภาษีข้างถนน และแฟนเพจ TAXBugnoms ด้วยนะครับ ขอบคุณครับผม