อยากวางแผนเกษียณแต่ไม่รู้จะเริ่มอย่างไรดี... ใช่ไหม?

การวางแผนเกษียณ ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่กำลังเป็นที่คำนึงถึงในสังคมยุคนี้ เพราะต้องยอมรับว่าสังคมไทยในปัจจุบันต่างกับสมัยก่อนมาก

สมัยก่อน ประเทศไทยมักอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ เมื่อเลิกทำงาน ลูกหลานก็เลี้ยงดูพ่อแม่และบุพการีอยู่ในบ้านหลังเดียวกัน ซึ่งต่างกับปัจจุบันมาก

เพราะประเทศไทยในปัจจุบันมีความคล้ายสังคมตะวันตกมากขึ้น ลูกหลานเมื่อแต่งงานก็มักที่จะย้ายออกไปสร้างครอบครัวใหม่ การจะคาดหวังให้อยู่ร่วมในชายคาเดียวกันเหมือนสมัยก่อนก็เป็นไปได้ยาก

 

การอุปการะพ่อแม่จึงเป็นไปในรูปแบบเงินส่งรายเดือนมากกว่าการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด แน่นอนว่าบางครั้งก็พอ บางครั้งก็ไม่พอ แล้วเราในฐานะที่กำลังจะกลายเป็นคนแก่ในอนาคตควรทำอย่างไรดี

 

การวางแผนเกษียณคือคำตอบ

หลายคนอาจจะรู้สึกว่าการวางแผนเกษียณเป็นเรื่องยาก ไหนจะต้องจัดสรรการออมอย่างสม่ำเสมอ ไหนจะต้องนำเงินไปลงทุนให้งอกเงย ยิ่งถ้าไม่มีพื้นฐานการลงทุนมาก่อนแล้วยิ่งดูยากเข้าไปใหญ่ ถ้าเป็นแบบนั้น การเริ่มต้นวางแผนเกษียณด้วยกองทุนรวมอาจเป็นทางเลือกที่ดี

 

RMF (Retirement Mutual Fund) หรือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

คือกองทุนรวมที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสำหรับการเกษียณโดยเฉพาะ สิทธิประโยชน์ เงื่อนไขต่างๆ จะเอื้อสำหรับการเก็บออมลงทุนไว้ในยามที่เราไม่อยากจะทำงานอีกต่อไป

 

เงื่อนไขการลงทุน

  1. ลงทุนต่อเนื่องทุกปี โดยลงทุนไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง
  2. ลงทุนไม่ต่ำกว่า 3% ของเงินได้ หรือ 5,000 บาท ขึ้นกับว่ามูลค่าใดจะต่ำกว่า
  3. งดลงทุนได้ปีเว้นปี (ยกเว้นปีที่ไม่มีรายได้ไม่นับ)
  4. ถือจนอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ และลงทุนมาอย่างต่ำ 5 ปี

 

สังเกตว่าเงื่อนไขการลงทุนเยอะมากจนน่าปวดหัว แต่ที่ต้องมีการกำหนดไว้ละเอียดและมากมายขนาดนี้ เนื่องจาก กองทุนรวม RMF นำไปลดหย่อนภาษีได้ โดยสามารถใช้หักเหมือนเป็นค่าใช้จ่ายตามจริง เรียกได้ว่าได้ผลตอบแทนตั้งแต่เริ่มซื้อเลยทีเดียว

 

ผลตอบแทนจากการลงทุน

  1. ผลตอบแทนของส่วนต่างราคาหน่วยลงทุน
  2. ผลตอบแทนจากการลดหย่อนภาษี

 

สังเกตว่า กองทุนรวม RMF ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล เนื่องจากมีจุดมุ่งหมายเพื่อสะสมเงินไว้ใช้จ่ายตอนเกษียณ (เขาคงกลัวว่าถ้าปันผลออกมาหมด ตอนเกษียณก็ไม่มีตังใช้อยู่ดี ฮ่าฮ่า)

 

สินทรัพย์ที่กองทุนรวมนำไปลงทุน

กองทุนรวม RMF มีนโยบายการลงทุนได้อย่างหลากหลาย ตั้งแต่ตราสารเงิน ตราสารหนี้ ตราสารทุน อสังหาริมทรัพย์ รวมไปจนถึงสินทรัพย์ทางเลือกต่างๆ ซึ่งความเสี่ยงก็ขึ้นอยู่กับสินทรัพย์นั้นๆ ยิ่งผลตอบแทนที่คาดหวังมาก ความเสี่ยงก็มากไปเป็นเงาตามตัว

 

โดยส่วนตัว ผมแนะนำให้นักลงทุนเลือกลงทุนให้เหมาะสมกับอายุ หากอายุยังน้อย เช่น ไม่เกิน 40 ปี อาจเลือกนโยบายการลงทุนในหุ้นเป็นหลัก เนื่องจากหุ้นให้ผลตอบแทนในระยะยาวที่ดี ถึงแม้จะมีความเสี่ยงสูง แต่ถ้าถือได้ยาวความเสี่ยงก็ลดลง และคนอายุน้อยยังมีเวลาอีกมากจนกว่าจะเกษียณ

 

อายุ 40 ปี ขึ้นไป ผมเริ่มแนะนำให้ทยอยปรับพอร์ตเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงลดลง เนื่องจากเวลาถือครองกองทุนรวมจะลดลงตามลำดับ นักลงทุนจะรับความเสี่ยงได้น้อยลง อาจทยอยปรับพอร์ตเหลือลงทุนในหุ้นเพียงครึ่งเดียว ครึ่งหนึ่งที่เหลือเปลี่ยนมาเป็นตราสารหนี้หรืออสังหาริมทรัพย์

 

มื่ออายุ 50 ปีขึ้นไป ผมแนะนำให้ปรับพอร์ตทั้งหมดมาเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำหรือปานกลาง อันได้แก่ ตราสารเงิน ตราสารหนี้ และอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากเหลือเวลาในการถือครองค่อนข้างน้อย หากลงทุนในหุ้นอยู่สัดส่วนที่มาก หากตลาดหุ้นเกิดภาวะผันผวนหนัก นักลงทุนอาจสูญเสียเงินที่เฝ้าเก็บหอมรอมริบไว้ หรืออาจต้องถือหน่วยลงทุนยาวขึ้นซึ่งทำให้แผนการเกษียณผิดออกไป

 

ทั้งนี้สินทรัพย์ที่เลือกลงทุนขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่รับได้และพื้นฐานความเข้าใจด้านการลงทุนของนักลงทุนเป็นหลัก หากเข้าใจตลาดหุ้นดีมาก ลงทุนในหุ้นอยู่แล้ว รับความเสี่ยงได้มาก อาจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นตลอดเวลาเลยก็ได้ แต่ถ้าหากรับความเสี่ยงไม่ได้เลย ทำใจไม่ได้เลยที่จะขาดทุน นักลงทุนอาจลงทุนในสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำตลอดเวลาก็ได้เช่นกัน

 

อย่างไรก็ตาม ในความเห็นส่วนตัวของผม ผมมองว่าการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เหมาะกับการวางแผนเกษียณมาก เนื่องจากให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูง และความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ

 

หากสนใจกองทุนรวม RMF จะซื้อขายที่ไหนอย่างไรดี

กองทุนรวม RMF เป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจัดการกองทุนที่บลจ.จัดจำหน่าย โดยนักลงทุนอาจเลือกซื้อกองทุนรวม RMF ที่สนใจจากบลจ.ที่สนใจ ซึ่งทุกบลจ.ต่างก็มีกองทุนรวม RMF ให้บริการอยู่แล้ว

 

ข้อสำคัญก่อนลงทุน RMF

กองทุนรวม RMF มีประโยชน์มาก แต่ก็มีเงื่อนไขมากในการลงทุนด้วยเช่นกัน เพราะการลงทุนได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ทำให้การสับเปลี่ยนกองทุนหรือเปลี่ยนแผนการลงทุนนั้นมีข้อจำกัดพอสมควร นักลงทุนควรศึกษาและวางแผนทางภาษีให้ดีก่อนเริ่มต้นลงทุน

เริ่มต้นวางแผนเกษียณด้วย... กองทุนรวม


การลงทุนมีความเสี่ยง... แต่การไม่ยอมรับความเสี่ยงอะไรเลยก็เป็นความเสี่ยงด้วยเช่นกัน


ลงทุนศาสตร์ - Investerest