เบื่อใช่ไหมกับการตื่นไปทำงานตอนเช้า... ผมก็เบื่อ คุณก็เบื่อ พวกเราก็เบื่อกันทุกคนนั่นแหละ ถึงแม้ว่าเราจะรักงานของเรามากแค่ไหน แต่ก็ต้องมีวันที่สภาพร่างกายไม่พร้อม สภาพจิตใจไม่พร้อม ใครหลายๆ คนจึงใฝ่ฝันถึงวันที่จะได้ทำงานเพราะใจรัก โดยเป็นอิสระจากเงื่อนไขของเงินและเวลา หรือที่ทุกคนคุ้นเคยกันในชื่อของการ “เกษียณ” นั่นเอง

การเกษียณไม่ได้แปลว่าการเป็นคนแก่นั่งๆ นอนๆ อยู่ที่บ้านเฉยๆ แต่การเกษียณหมายถึงการได้ใช้ชีวิตโดยที่ไม่ต้องคำนึงถึงรายได้เป็นหลัก ทำงานอดิเรกที่ชอบ ถ้าจะทำงานก็เลือกทำงานที่รัก โดยคนส่วนใหญ่มักจะเกษียณกันที่อายุ 60 ปี อาจจะมีบวกลบบ้างตามความพร้อมด้านการเงิน แต่คำถามคือคำว่าพร้อมนี่เราต้องพร้อมมากขนาดไหน

1,000,000 บาทพอไหมกับชีวิตวัยเกษียณ ?

การตอบคำถามสามารถตอบได้อย่างกำปั้นทุบดินง่ายๆ ว่า “แล้วแต่คน” เพราะแต่ละคนย่อมมีความต้องการในการดำรงชีวิต ค่าครองชีพ รสนิยมในการใช้เงินในการแตกต่างกันออกไป แต่ที่ลงทุนศาสตร์พอจะตอบได้คือ คุณจะมีเงินใช้เดือนละกี่บาทไปเป็นจำนวนกี่ปี

สังเกตได้ว่าปัจจัยหลักที่มีผลต่อจำนวนเงินที่ใช้ตอนเกษียณ คือ จำนวนเงินต้น และจำนวนปี ที่คาดว่าจะมีชีวิตอยู่ในช่วงหลังเกษียณ โดยจะเห็นได้ว่าถ้าเรามีเงินต้น 1,000,000 บาท เราจะมีเงินใช้เดือนละ 4,167 บาทไปเป็นเวลา 20 ปี

พอไหม ?

เพราะ ปรกติเราต้องการมีเงินใช้ในตอนเกษียณเดือนละประมาณ 70% ของเงินเดือนตอนที่เราทำงานอยู่  ยกตัวอย่างง่ายๆ หากตอนที่เรากำลังจะเกษียณ เราเคยได้รับเงินเดือนอยู่ที่เดือนละ 30,000 บาท เงินที่เราต้องการใช้ในช่วงวัยเกษียณจะประมาณ 21,000 บาทต่อเดือน ดังนั้น หากเราคาดหวังที่จะมีชีวิตวัยเกษียณอยู่ 20 ปี เงินต้นที่เราควรจะมีก่อนเกษียณก็คือประมาณ 5,000,000 บาทนั่นเอง

เพียงเท่านี้ เราก็สามารถประมาณเงินต้นที่เราควรมีได้ง่ายๆ จากปัจจัย 2 ค่า ค่าแรกคือเงินเดือนที่เราต้องการใช้ในวัยเกษียณ ซึ่งโดยทั่วไปจะประมาณ 70%  ของเงินเดือนของตอนที่เราทำงาน และอีกค่าหนึ่งคือ จำนวนปีของชีวิตวัยเกษียณ โดยปัจจุบันคนไทยมีอายุขัยอยู่ที่ประมาณ 75 ปี เราจึงอาจคำนวณได้ง่ายๆ โดยใช้ 75 – ปีที่เกษียณ เช่น ถ้าเราจะเกษียณตอนอายุ 60 จำนวนปีจะเท่ากับ 75 – 60 ปี หรือ 15 ปี โดยเราอาจจะบวกเลขเผื่อไว้สัก 5 ปี รวมเป็น 20 ปีเป็นต้น แล้วจึงนำค่าที่ได้ทั้งสองค่าไปเรียบเทียบเทียบกับตารางข้างต้น เราก็พอจะทราบคร่าวๆ ถึงเงินต้นที่จำเป็นต้องมีเพื่อการเกษียณแล้ว

โดยบทความนี้พูดถึงการเกษียณแบบใช้เงินต้นทั้งหมด ครั้งหน้าลงทุนศาสตร์จะมาพูดถึงการนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ความเสี่ยงต่ำ เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน ตราสารหนี้ อสังหาริมทรัพย์ ว่าผลตอบแทนที่ได้จะทำให้เงินเดือนที่คาดว่าจะได้รับในตอนเกษียณนั้นเพิ่มขึ้นอย่างไรได้บ้าง

โปรดติดตามชม...

แต่สำหรับบทความนี้ก็คงจะตอบคำถามในใจเพื่อนๆ ทุกคนได้แล้วว่า

1,000,000 บาทพอไหมกับชีวิตวัยเกษียณ !

ลงทุนศาสตร์ - Investerest