ถึงบอลโลกจะผ่านไปแล้วแต่ ประโยคเด็ดไว้เชียร์บอลมีเพียบนะจ๊ะ11  สำนวนอังกฤษเชียร์บอลโลก11  สำนวนอังกฤษเชียร์บอลโลก11  สำนวนอังกฤษเชียร์บอลโลก11  สำนวนอังกฤษเชียร์บอลโลก11  สำนวนอังกฤษเชียร์บอลโลก11  สำนวนอังกฤษเชียร์บอลโลก11  สำนวนอังกฤษเชียร์บอลโลก11  สำนวนอังกฤษเชียร์บอลโลก11  สำนวนอังกฤษเชียร์บอลโลก11  สำนวนอังกฤษเชียร์บอลโลก