วิกฤติโควิด ทำเอาตลาดหุ้นผันผวนหนัก ติดลบตั้งแต่ต้นปีกันประมาณ 20-30% แต่วงการเทคโนโลยีกลับได้รับประโยชน์เต็มๆ จากการล็อกดาวน์ พอคนออกไปนอกบ้านไม่ได้ ก็ต้อง Work from home ด้วยโปรแกรมออนไลน์ ซื้อของผ่านแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์ ดูหนังฟังเพลงผ่านบริการสตรีมมิ่ง รวมถึงเทคโนโลยีใหม่อย่างการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) หรือศูนย์ข้อมูล Cloud ที่เริ่มมีผู้ใช้บริการมากขึ้น และมีมูลค่าการตลาดเติบโตขึ้นประมาณ 50% ต่อปี 
จะเห็นได้ว่าเซคเตอร์ของเทคโนโลยีแทบไม่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติ เพราะมันคือปัจจัยที่ 5 ซึ่งตอบโจทย์ชีวิตคนทั้งโลก ดังนั้นการมีกองทุนเทคโนโลยีอยู่ในพอร์ตของเรา จึงเป็นการลงทุนที่มั่นคงและตอบโจทย์อนาคตได้ดี

แนะนำ 3 กองทุน INNOTECH ที่ห้ามพลาด

1.B-INNOTECHRMF

กองทุนแห่งการเปลี่ยนผ่านจากยุคเศรษฐกิจเก่า (Old Economy) สู่ยุคเศรษฐกิจใหม่ (New Economy) เน้นลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่คนทั่วโลกใช้กันอย่างแพร่หลาย ผ่านกองทุนหลัก Fidelity Funds - Global Technology Fund ที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารหุ้นกลุ่มโกลบอลเทคโนโลยีมากว่า 20 ปี ตัวอย่างหุ้นในกองทุน : Apple Inc, Samsung Electronics, Microsoft, Intel

2.BCARERMF 

เมกะเทรนด์ของโลกไม่ได้มีแค่เทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยังมีเรื่องของสุขภาพด้วย เพราะโลกเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และคนหันมาดูแลตัวเองกันมากขึ้น กองทุนนี้จึงลงทุนในกลุ่มสุขภาพ เช่น เทคโนโลยี Telemedicine ที่ช่วยให้แพทย์รักษาผู้ป่วยได้แบบเรียลไทม์ผ่านระบบ VDO Conference การรักษาโรคมะเร็งแบบใหม่ที่ไม่ได้ใช้คีโม การตัดต่อยีนเพื่อรักษาโรคทางพันธุกรรม หรืออย่างการพัฒนาวัคซีนรักษา COVID-19 ที่ทำให้คนสนใจการลงทุนเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพมากขึ้น เน้นลงทุนในกองทุนหลัก Wellington Global Health Care Equity                  ตัวอย่างหุ้นในกองทุน : UnitedHealthGroup, Pfizer Inc, Abbott Laboratories

3.B-FUTURESSF

กองทุนนี้จะไม่ได้ลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว แต่จะขยายไปยังธุรกิจที่นำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมต่างๆ มาปรับใช้เพื่อทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นด้วย Allianz Global Investors – Global Artificial Intelligence  1. B-FUTURESSF จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน B-FUTURE ที่ลงทุนหุ้นในกลุ่ม FinTech และกองทุนหลัก 2 กองทุน ได้แก่ เน้นลงทุนใน AI แบ่งเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ (AI Infrastructure), แอปพลิเคชันที่ต้องใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI Application) และธุรกิจที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์พัฒนาด้านการผลิตหรือการให้บริการ (AI-enabled Industries) 2.Fidelity Funds - China Consumer Fund  เน้นลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจยุคใหม่ของจีน (New China) ถือว่าน่าสนใจทั้งในแง่ของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย เครือข่ายที่กว้างใหญ่ และมีผู้บริโภคจำนวนมหาศาล เรื่องของสุขภาพและเทคโนโลยีคือเมกะเทรนด์ที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ และกลายเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิต จึงเหมาะอย่างยิ่งที่จะอยู่ในพอร์ต RMF ของเรา ซึ่งเป็นเป้าหมายทางการเงินระยะยาว ใครที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับกองทุนของบัวหลวงได้ที่ www.bblam.co.th หรือโทร. 0-2618-1111 คำเตือน 1.การลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวนเมื่อไถ่ถอน (ไม่คุ้มครองเงินต้น) 2.ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ผลการดำเนินงาน และสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม RMF/SSF ก่อนการตัดสินใจลงทุน 3.กองทุนที่มีการลงทุนในต่างประเทศมิได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด ทั้งนี้อยู่ในดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้นผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว หรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ 3 กองทุน INNOTECH ที่ต้องมีในพอร์ต ถ้าไม่อยากตกกระแส