จะทำยังดีหละ? ไม่อยากจดบัญชีรายรับรายจ่าย

แต่อยากควบคุมรายจ่ายและมีเงินออม

สำหรับผู้ที่ต้องการมีเงินออมแต่ไม่อยากจดบัญชีรายรับรายจ่ายเพราะรู้สึกหวาดผวาและสะเทือนใจทุกครั้งที่เห็นยอดรายจ่ายรวมของตนเองซึ่งบางครั้งแทบเป็นลมคาหน้าจอสรุปยอดจ่ายรายเดือน จนทำให้ยกเลิกจดบัญชีเพราะทำใจยอมรับไม่ได้ แน่นอนว่าการจดบัญชีเป็นทางออกที่ดีที่ทำให้รู้จักรูรั่วของรายจ่ายที่ดีที่สุด แต่ใช่ว่าทุกคนจะทำได้เพราะความอ่อนไหวและความขยันของแต่ละคนนั้นแตกต่างกัน

น่าจะมีวิธีอื่นที่ไม่ต้องจดบัญชีแล้วสามารถจัดระเบียบรายจ่าย แถมมีเงินออมอีกด้วย วิธีนี้ประยุกต์มาจากวิธีการตั้งงบประมาณรายจ่ายโดยมีแนวคิดว่าจะใช้จ่ายอะไรก็ได้แต่ต้องอยู่ภายใต้งบประมาณเหล่านี้เท่านั้น จึงใช้ชื่อวิธีนี้ว่า “ตั้งงบสยบรายจ่าย

รายได้ - เงินออม - รายจ่ายห้ามเบี้ยว = รายจ่ายลั้นลา

รายจ่ายจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ

==> เงินออม (กระปุกเงินออม)

คือ รายจ่ายเพื่อเป้าหมายของตนเองและสร้างความมั่งคั่งในอนาคต ซึ่งควรออมอย่างน้อยที่สุด 10% ของรายได้ทุกเดือน

==> รายจ่ายคงที่(รายจ่ายห้ามเบี้ยว)

คือ รายจ่ายแบบมีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายอย่างสม่ำเสมอ ไม่สามารถปรับลดรายจ่ายส่วนนี้ได้ มิฉะนั้นจะส่งผลเสียหายร้ายแรง เช่น ค่าผ่อนบ้าน ค่าผ่อนรถ ถ้าไม่จ่ายจะถูกยึดบ้าน ยึดรถ

==> รายจ่ายผันแปร(รายจ่ายลั้นลา)

คือ รายจ่ายภายในชีวิตประจำวันทั่วไป มีความยืดหยุ่นเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ ถ้าเราต้องการตัดลดรายจ่ายจะเริ่มที่รายจ่ายส่วนนี้

หมายเหตุ ใช้คำในวงเล็บแทนคำศัพท์ที่เป็นทางการเพื่ออธิบายเข้าใจง่ายมากขึ้น

วิธีการตั้งงบสยบรายจ่ายมี 3 ขั้นตอน คือ

ขั้นตอนที่ 1

สรุปภาพรวมของรายจ่ายตนเองตามเป้าหมายการใช้เงิน ว่าจะแบ่งรายจ่ายแต่ละส่วนไว้ใช้ทำอะไรบ้าง โดยเปิดบัญชีต่างๆแยกไว้ต่างหาก เช่น มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคาร B ก็เปิดบัญชีธนาคารเพิ่มอีก 2 บัญชี คือ บัญชีกระปุกเงินออมและบัญชีรายจ่ายห้ามเบี้ยว สรุปว่าเราจะมีบัญชีธนาคาร 3 บัญชี (ถ้าเป็นนักลงทุนก็อาจจะใช้บัญชีกระปุกเงินออมเป็น พอร์ตหุ้น กองทุนรวม ออมทอง ให้เช่าคอนโด ฯลฯ ก็ได้)

ขั้นตอนที่ 2

ตั้งงบประมาณว่า “กระปุกเงินออมและรายจ่ายห้ามเบี้ยว” นั้นเป็นกี่ % ของรายได้ ตั้งงบที่ต้องจ่ายออกมาก่อนเพื่อจะได้รู้ว่าเหลือเงินเท่าไหร่ที่จะนำมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน (รายจ่ายลั้นลา)

ขั้นตอนที่ 3

เปิดบัญชีแยกตามเป้าหมายการใช้เงิน จัดให้แต่ละบัญชีพ่วงกับบัญชีเงินเดือน โดยใช้ระบบตัดเงินอัตโนมัติ เมื่อถึงวันที่เงินเดือนเข้า ระบบจะจัดการโอนงินออกจากบัญชีเงินเดือนไปยังบัญชีต่างๆที่เปิดเตรียมไว้ทันที เราจะเห็นและใช้เฉพาะยอดเงินที่เหลือในบัญชีเงินเดือนเท่านั้น

เราต้องใช้เงินที่เหลือจากการออมและรายจ่ายห้ามเบี้ยว

ให้เพียงพอในแต่ละเดือน