บทความนี้เราจะมาทำความรู้จัก RSI หรือชื่อเต็มคือ Relative Strength Index  ซึ่งเป็น  Indicator ยอดฮิตตัวสุดท้ายของ ซี่รี่ย์ “3 ตัวช่วยรวยด้วยหุ้นเทคนิค”  RSI เป็น Indicator  ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ แรงส่งของราคาหุ้น หรือ Momentum (สามารถทำความเข้าใจความหมายของ Momentum  ได้จากซีรี่ย์ ตอนที่ 1  “”ทำความรู้จัก Indicators” )  

 

เนื้อหาจะเริ่มอธิบายสูตรของ RSI และต่อมาจะแปลความหมายจากค่า  RSI ที่ได้จากการคำนวณ และลักษณะหน้าตาของกราฟ RSI ว่าจะให้ข้อมูลอะไรกับเราบ้าง

 

 

RSI คืออะไร

 

     RSI เป็น Indicator ที่พัฒนาโดย J. Welle Wilder  ซึ่งคนนี้พัฒนา Indicators  อีกหลายตัวที่เป็นที่นิยมในหมู่คนเล่นหุ้นเทคนิค เช่น ADX (Average Directional Index), True Range เป็นต้น  RSI เป็น Indicator ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Momentum ของราคาหุ้น เนื้อหาในบทความนี้จะพูดถึงเฉพาะ RSI โดยสูตรของ RSI คือ

Screen Shot 2015-05-26 at 12.01.39 PM

           

ข้อควรทราบ

      การคำนวณ RSI จะใช้ค่าของ Average Loss คิดเป็นค่า + (บวก) ไม่ใช่ค่า - (ลบ) ***

     ค่าของ RSI จะอยู่ระหว่าง 0-100

      จำนวนวันที่ใช้คำนวณ RSI โดยปกติจะใช้ 14 วัน

 

การคำนวณ RS สำหรับวันแรก ในการคำนวณ RSI

 

Average Gain วันแรก  = ผลรวมของการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นที่เป็นบวกใน 14 วัน / 14

Average Loss วันแรก = ผลรวมของการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นที่เป็นลบใน 14 วัน / 14

 

การคำนวณ RS ในวันถัดไปจะถูกคำนวณจาก Average Gain, Loss ของวันก่อนหน้า และ การเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นในวันปัจจุบัน

 

Average Gain ในวันปัจจุบัน = ((Average Gain ของเมื่อวาน x 13) + การเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นวันนี้ถ้าเป็นบวก) / 14

Average Loss ในวันปัจจุบัน = ((Average Loss ของเมื่อวาน x 13) + การเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นวันนี้ถ้าเป็นลบ) / 14

 

*** เทคนิคในคำนวณค่า Average Gain, Loss ในวันปัจจุบัน โดยคำนึงถึงค่าของ Average Gain, Loss ในวันก่อนหน้าด้วย เป็นเทคนิคในการหาคาเฉลี่ยที่เหมือนกับการคำนวณ Exponential Moving Average ดังนั้น การคำนวณค่า Average Gain Loss จึงไม่ใช่การหาค่าเฉลี่ยแบบวิธีธรรมดาที่เราคุ้นเคย

 

การใช้เทคนิคในการหาค่าเฉลี่ยแบบเดียวกับ Exponential Moving Average เพื่อต้องการคำนึงถึงข้อมูลราคาปิดของหุ้นในทุก ๆ วันตั้งแต่วันแรก แต่จะให้น้ำหนักของข้อมูลที่ใกล้ปัจจุบันมากกว่าข้อมูลในอดีตที่ไกลออกไป ดังนั้นถ้าเราไม่ได้ใช้ราคาปิดของหุ้นตั้งแต่วันแรกที่หุ้นเข้าตลาดในการคำนวณค่า Average Gain ,Loss หรือค่า RS หรือค่า RSI ที่คำนวณได้จะเป็นแค่ค่าประมาณเท่านั้นแต่จะไม่ตรงกับค่า RSI ตามทฤษฎีแบบเป๊ะ ๆ อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใช้ข้อมูลตั้งแต่วันแรกในการคำนวณ แต่ใช้ข้อมูลย้อนหลังที่มากพอ (อย่างน้อย 250 วัน) ค่า RSI ที่คำนวณได้จะใกล้เคียงค่า RSI ทางทฤษฎีมาก ๆ และถือว่านำไปใช้งานได้     


การแปลความหมายค่า RSI เดี่ยว ๆ เพียงค่าเดียว

 

จากสูตรของ RSI จะสังเกตได้ว่า

 

1 ถ้าราคาหุ้นในวันถัดไปเพิ่มขึ้น Average Gain จะเพิ่มขึ้น, Average Loss จะเท่าเดิม, RS จะเพิ่มขึ้น และ RSI จะเพิ่มขึ้น

2 ถ้าราคาหุ้นในวันถัดไปเพิ่มขึ้น Average Gain จะเพิ่มขึ้น, Average Loss จะเท่าเดิม, RS จะเพิ่มขึ้น และ RSI จะเพิ่มขึ้น

3 ถ้า Average Gain มากกว่า Average Loss ค่า RS จะมากกว่า 1 และ RSI จะมากกว่า 50

4 ถ้า Average Gain น้อยกว่า Average Loss ค่า RS จะน้อยกว่า 1 และ RSI จะน้อยกว่า 50

5 ถ้า Average Gain ยิ่งน้อย (ราคาหุ้นลงแทบจะทุกวันไม่ค่อยมีวันที่หุ้นขึ้น) ค่า RSI จะเข้าใกล้ 0

6 ถ้า Average Loss ยิ่งน้อย (ราคาหุ้นขึ้นแทบจะทุกวันไม่ค่อยมีวันที่หุ้นลง) ค่า RSI จะเข้าใกล้ 100

 

จากประสบการณ์ของแด๊ดดี้ พบว่า น้อยครั้งมากที่จะเจอ RSI น้อยกว่า 10 หรือมากกว่า 90

 

การแสดงค่า RSI

    

     การวิเคราะห์ RSI จะคำนวณค่าของ RSI ออกมาหลายๆค่า ต่อเนื่องกัน และนำค่า RSI ที่คำนวณได้มา วาดเป็นการเส้นคู่ไปกับกราฟของราคาหุ้น แต่จะวาดกราฟเส้นของ RSI บนพื้นที่ใหม่แยกออมาจากกราฟราคาหุ้น  และในโปรแกรมการวิเคราะห์กราฟหุ้น ส่วนใหญ่ จะมีการลากเส้น แนวนอนของค่า RSI = 70 และค่า RSI = 30 ไว้ด้วย

 

Screen Shot 2015-05-26 at 12.18.50 PM

รูปตัวอย่างแสดงกราฟเส้น RSI ควบคู่ไปกับกราฟราคาหุ้น

 

 RSI ให้ข้อมูล Momentum อย่างไร

 

เมื่อคำนวณค่าของ RSI แบบต่อเนี่อง และนำมาวาดเป็นกราฟ หรือเปรียบเทียบกับค่า RSI ของวันก่อนหน้า จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Momentum เพื่อนำมาใช้เป็นไอเดียในการเทรด มีอยู่ 6 กรณีที่น่าสนใจ ได้แก่

 

กรณีที่ 1 RSI มากกว่า 50 และเพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้า

 

RSI Momentum Up Up

     

     การที่ RSI มีค่ามากกว่า 50 แปลว่า Average Gain มากกว่า Average Loss อยู่ในช่วงที่หุ้นปรับตัวสูงขึ้น

     และ RSI เพิ่มขึ้นและมากกว่า 50 หมายความว่า Average Gain / Average Loss เพิ่มขึ้น แปลว่าราคาหุ้นในช่วง 14 วันล่าสุด (ช่วงสีฟ้า) มีค่าเฉลี่ยของการเพิ่มขึ้นต่อค่าเฉลี่ยของการลดลง เพิ่มขึ้นจาก 14 วันก่อนหน้า (ช่วงสีเขียว) จึงสรุปว่า Momentum เชิงบวกเพิ่มขึ้น เป็นมุมมองเชิงบวกต่อราคาหุ้น

 

 

กรณีที่ 2 RSI มากกว่า 50 แต่มีค่าลดลงจากวันก่อนหน้า


RSI Momentum up slow dowm

     การที่ RSI มีค่ามากกว่า 50 แปลว่า Average Gain มากกว่า Average Loss อยู่ในช่วงที่หุ้นปรับตัวสูงขึ้น

     ถ้า RSI ลดลงแต่ยังมากกว่า 50 หมายความว่า Average Gain / Average Loss ลดลง แปลว่าราคาหุ้นในช่วง 14 วันล่าสุด (ช่วงสีฟ้า) มีค่าเฉลี่ยของการเพิ่มขึ้นต่อค่าเฉลี่ยของการลดลง ลดลงจาก 14 วันก่อนหน้า (ช่วงสีเขียว) จึงสรุปว่า Momentum เชิงบวกลดลง เป็นมุมมองเชิงลบต่อราคาหุ้น

 

 

กรณีที่ 3 RSI วันก่อนหน้ามากกว่า 50 แต่ RSI ในวันปัจจุบันลดต่ำลงกว่า 50

 

RSI Momentum Up to Down

 

     การที่ RSI มีค่ามากกว่า 50 แปลว่า Average Gain มากกว่า Average Loss อยู่ในช่วงที่หุ้นปรับตัวสูงขึ้น

     การที่ RSI มีค่าน้อยกว่า 50 แปลว่า Average Gain มากกว่า Average Loss อยู่ในช่วงที่หุ้นปรับลดลง

     การที่ค่า RSI เปลี่ยนจากค่าที่มากกว่า 50 เป็นค่าที่น้อยกว่า 50 แปลว่า Momentum มีการเปลี่ยนทิศทางจากมุมมองเชิงบวก เป็นมุมมองเชิงลบต่อราคาหุ้น

 

 

กรณีที่ 4 RSI น้อยกกว่า 50 และลดลงอีกจากวันก่อน