สวัสดีครับ กลับมาพบกับผม TAXBugnoms เหมือนเช่นเคย หลังจากที่เพิ่งเขียนบทความอัพเดทกฎหมายฉบับใหม่ เรื่องของการปรับปรุงหลักเกณฑ์การหักค่าใช้จ่าย ค่าลดหย่อน และเงินได้พึงประเมินต่างๆ สำหรับบุคคลธรรมดา ในบทความ 12 เรื่องต้องรู้ สำหรับการปรับปรุงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2560 ไปเป็นที่เรียบร้อยครับ

แต่จริงๆ ผมต้องขอสารภาพ ณ จุดนี้ครับว่า บทความนั้นยังไม่สมบูรณ์ เพราะสิ่งที่เขียนไปนั้นมันเป็นเพียงกฎหมายเพียงฉบับเดียวเท่านั้น คือ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 44) พ.ศ. 2560 ครับ แต่จริงๆแล้วในช่วงนั้นยังมีกฎหมายอีก 2 ฉบับที่ออกตามมา ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับมาตรการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเช่นเดียวกันกัน เพียงแต่ผมตั้งใจแยกออกมาเขียนเป็นบทความต่างหาก เพราะว่ามันเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนทำธุรกิจเป็นหลัก และนั่นจึงเป็นที่มาของบทความนี้ กับ 3 มาตรการภาษีใหม่ ที่คนทำธุรกิจต้องรู้!

ถ้าหากใครติดตาม Facebook TAXBugnoms พร้อมกับติดดาวไว้ คงไม่พลาดแน่นอนครับ เพราะผมได้อัพเดทไว้แล้วคร่าวๆตามนี้ครับ

สำหรับมาตรการที่ว่านี้ เป็นมาตรการด้านภาษีเพื่อส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปของนิติบุคคลมากขึ้นครับ โดยผมเคยเขียนเรื่องนี้ไว้ในบทความเรื่อง เจาะลึกโดนใจ!! ทำไมสรรพากรถึงอยากให้เราจดบริษัท (ตอนที่ 1)  ถ้าหากใครสนใจลองอ่านย้อนหลังได้นะครับ

โดยแนวทางที่เคยว่าไปเมื่อปีก่อนนั้น เพิ่งคลอดออกมาเป็นกฎหมายใหม่ คือ พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 629) และ (ฉบับที่ 630)  โดยมีประเด็นสำคัญดังต่อไปนี้ครับ

1. ลดอัตราค่าใช้จ่ายแบบเหมาลง

โดยลดค่าใช้จ่ายตามมาตรา 40(7) จากเดิม 70% เหลือ 60% และค่าใช้จ่ายตามมาตรา 40(8) จากเดิม 65-85% เหลือ 60% ซึ่งถ้าหากเปรียบเทียบกับอัตราเก่าแล้วจะเห็นว่าลดลงอย่างมากครับ

2. ยกเว้นภาษีที่เกี่ยวข้องกับการโอนทรัพย์สิน

เช่น ภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่บุคคลธรรมดาที่โอนกรรมสิทธิในอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินใดๆ ให้แก่นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งด้วยครับ ซึ่งแนวทางตรงนี้ เพื่อสนับสนุนคนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงสถานะตัวเองจากบุคคลธรรมดามาเป็นนิติบุคคลครับ

3. เพิ่มรายจ่าย 2 เท่าให้กับ SMEs

กรณีนิติบุคคลที่มีทุนที่ชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลำบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาทและมีรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาท สามารถนำรายจ่าย ค่าจดทะเบียนจัดตั้ง ค่าทำบัญชี และค่าสอบบัญชี มาเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นได้ 100% หรือ 2 เท่า ซึ่งแปลว่า สำหรับธุรกิจใหม่ที่เริ่มต้นจดทะเบียนจะได้รับสิทธิประโยชน์ในการหักค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นครับ

อย่างไรก็ตามสำหรับมาตรการในข้อ 2 และ 3 นั้น จะให้สิทธิสำหรับธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2560 เท่านั้นครับ

ผลกระทบที่เกิดขึ้น #ดีต่อใคร

โดยประเด็นทั้งหมดนี้ ย่อมมีผลกระทบต่อบุคคลธรรมดาที่ทำธุรกิจหลายกลุ่มครับ หลักๆ น่าจะเป็นกลุ่มขายของออนไลน์ แบบซื้อมาขายไปที่จากเดิมสามารถคิดค่าใช้จ่ายได้ถึง 80% จะถูกลดเหลือเป็น 60% ครับ ซึ่งทำให้มีกำไรต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นครับ ผมลองเปรียบเทียบตัวอย่างคร่าวๆให้ดูกัน จะเห็นว่าภาษีที่ต้องเสียนั้นเพิ่มขึ้นมากเลยล่ะครับ

เห็นไหมล่ะครับว่า สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมีผลต่อการทำธุรกิจของเรา โดยเฉพาะนโยบายภาษีที่เปลี่ยนแปลงไป นั่นเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่เราต้องรู้และรับทราบการเปลี่ยนแปลงไว้เพื่อจะได้ทำธุรกิจได้อย่างไม่มีปัญหาครับ

อีกไม่นานนี้ ผมจะเขียนวิเคราะห์เรื่องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทั้งหมดนี้แบบยาวๆลงใน “บล็อกภาษีข้างถนน” ครับ หากใครสนใจก็กดติดตามได้ที่เพจ TAXBugnoms ครับ สำหรบวันนี้ต้องลาไปก่อน สวัสดีครับ!